Přeskočit na obsah

Výroční sjezd ČKS – prozatím pouze ve formě textové ochutnávky

Milé kolegyně, milí kolegové,

čas rychle ubíhá a vy máte opět v rukou další číslo časopisu Remedia, které je tradičně věnováno kardiologii. Naposledy se k vám obracím jako předsedkyně pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie, protože proběhla volba nového předsedy a členů výboru pracovní skupiny, kteří se své funkce ujmou na letošním výročním sjezdu České kardiologické společnosti. Příští editorial tak již bude v rukou prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., FESC, jemuž ke zvolení do funkce předsedy upřímně gratuluji. Na rozdíl od všech minulých let, kdy druhé číslo časopisu vycházelo u příležitosti výročního sjezdu České kardiologické společnosti v Brně, tomu tak letos poprvé není. Prožíváme zcela výjimečnou dobu, kterou nikdy nikdo z nás nezažil. Nacházíme se uprostřed virové pandemie s omezením pohybu a zrušením všech odborných aktivit ‒ tedy i našeho sjezdu. Pevně věřím, že se nám všem podaří tuto těžkou situaci zvládnout a že se sjezd v září roku 2020 uskuteční.o1.jpg

I když v současnosti sbíráme spíše poznatky o tom, jak zvládnout péči o pacienty s koronavirem, myslím si, že články věnované kardiologii a diabetologii pro vás budou zpestřením a také vyplněním času v probíhající karanténě. Jako tradičně se ujala náplně čísla pracovní skupina Kardiovaskulární farmakoterapie a roli pořadatelů tohoto zajímavého vydání na sebe vzali prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., a prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., jimž patří mé velké poděkování. Aktivně se zapojili další členové výboru a kardiologičtí odborníci, kteří by měli přednášet v rámci bloku HOT lines a vyzvaných přednáškových bloků. Podle plánu by na sjezdu na podzim měly být představeny studie, jež se týkají zejména novinek v antiagregační a antikoagulační léčbě, v hypolipidemické léčbě a dalších výsledků studií s podáváním sakubitril/valsartanu u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí.

V rámci přehledových textů jistě zaujmou články o podávání inhibitorů protonové pumpy při antitrombotické léčbě, o úloze gliflozinů u pacientů se srdečním selháním, o možnostech terapie transtyretinové amyloidové kardiomyopatie, o synergickém účinku inhibitorů ACE, kalciových antagonistů a statinů, o kar­dio­pro­tek­ti­vi­tě warfarinu, o vaskulárním věku či aktualita věnovaná ertugliflozinu.

Děkuji všem autorům, že si v této těžké době našli čas a napsali své příspěvky.

Věřím, že ve druhém čísle časopisu Remedia si každý čtenář vybere řadu článků, které ho zaujmou, a že alespoň virtuálně prožije atmosféru kardiologického sjezdu.

Upřímně vám všem přeji pevné zdraví, odvahu, sílu a trpělivost k překonání současné krizové doby a nám, abychom se na podzim osobně setkali na sjezdu České kardiologické společnosti.

A v neposlední řadě přeji hezké čtení jménem výboru pracovní skupiny Kar­dio­vas­ku­lár­ní farmakoterapie, autorů, redakce i jménem svým.

Sdílejte článek

Doporučené