Přeskočit na obsah

Vývoj v oboru má pozitivní dopad na kvalitu života pacientů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nové terapeutické možnosti – především biologická léčba – u zánětlivých revmatických chorob přinesly značné zlepšení kvality života nemocných, zmírnily úbytek funkční schopnosti pacientů, zlepšily práceschopnost, a mnohdy také zpomalily strukturální progresi chorob a snížily mortalitu. Revmatologie prochází v posledních dekádách dynamickým rozvojemo1.jpg nejen díky příchodu nových léků a rozšíření jejich indikací od revmatoidní artritidy po další diagnózy, jako je např. artritida psoriatická či ankylozující spondylitida. Přesto se u těchto pacientů stále setkáváme s 20 až 30 procenty případů, kdy dochází buď k nedostatečné primární odpovědi na léčbu, nebo k sekundární ztrátě její účinnosti, a nedaří se nám u všech léčených navodit remisi nebo stav nízké aktivity nemoci. Z toho vyplývá neustálá potřeba dalšího výzkumu etiopatogeneze zánětlivých autoimunitních nemocí, s jehož pomocí se objevují další léčebné terče v podobě cílových cytokinů nebo molekul odpovědných za zánětlivou reakci. Ale nejde jen o nové přípravky. Evropská liga proti revmatismu, Americká revmatologická společnost a národní společnosti postupně zpracovávají, updatují a publikují nové strategické přístupy k nemocím od léčebných schémat zahrnujících inovativní léčbu přes koncept léčby k cíli až po algoritmy zapojení pacientů do rozhodování o léčbě, které se stávají součástí standardů diagnostiky a terapie jednotlivých chorob usilujících o individualizovanou péči v revmatologii.

Při léčbě „ušité na míru“ jednotlivým pacientům nesmí být opomenuto ani řešení nejčastějších komorbidit, které se vyskytují u zánětlivých revmatických chorob, především kardiovaskulárních nemocí a diabetes mellitus.

Toto vydání časopisu Remedia přináší novinky ze všech těchto oblastí moderní revmatologie.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych poděkovala autorům tohoto čísla a popřála vám podnětný čtenářský zážitek.

Sdílejte článek

Doporučené