Přeskočit na obsah

Klinická farmacie pohledem profesora Jiřího Vlčka

Vážení kolegové, jsem velmi rád, že časopis Remedia dává na svých stránkách prostor také klinické farmacii a ukazuje tak, jak důležité je věnovat pozornost interdisciplinárním problémům, bez jejichž řešení se moderní medicína neobejde.

Klinická farmacie byla dlouhou dobu vzývanou disciplínou, jíž se chtěl věnovat prakticky každý student farmacie. Tento perspektivní obor přesahuje oblast lékárenství do konzultační a informační činnosti o farmakoterapii v nemocnicích a na ambulanci a stává se i nedílnou součástí jištění jakosti na úrovni různých zdravotnických zařízení.
Správná praxe klinického farmaceuta vyžaduje kombinovat znalosti o léčivech (o léčivé látce i lékové formě) se znalostmi o nemocech a jejich diagnostice a v neposlední řadě sledovat i současné poznatky o terapeutické hodnotě jednotlivých léčiv.

Znalosti a dovednosti získané v klinické farmacii vyžadují čas, stálé sledování novinek, jejich kritické hodnocení a ukazuje se i potřeba specializace klinické farmacie na určité populace pacientů. Odborník na klinickou farmacii si musí upevňovat význam faktorů, které pomohou individualizovat farmakoterapii pacienta, aby nebyl pouhým vykladačem doporučených postupů. Poznatky klinické farmacie se musí stát podkladem pro farmaceutickou péči, která musí být podepřena i novými poznatky v medicíně a farmacii a využívat zkušeností medicíny založené na důkazech (EBM).
Přáním a pevnou vírou člověka, který klinické farmacii věnoval život, své naděje i svá odhodlání, je, aby se rozvíjela odborná diskuse, tříbily se názory a upevňovala se stanoviska, která povedou k dalšímu rozvoji klinické farmacie. Snad i stránky této nové rubriky pomohou rozvíjet klinickou farmacii jako perspektivní obor moderní farmakoterapie a já v klidu budu moci jako důchodce sledovat její rozkvět na bázi kolegiality.

Sdílejte článek

Doporučené