Přeskočit na obsah

Lékové interakce antidepresiv s pohledem do klinické praxe

Souhrn:
Tašková I. Lékové interakce antidepresiv s pohledem do klinické praxe. Remedia 2022; 32: 74–80.
Téměř každé léčivo může interagovat s dalšími léčivy, doplňky stravy, potravinami nebo návykovými látkami. Léková interakce ve smyslu léčivo–léčivo nastává, pokud jeden lék mění účinky druhého. Výsledkem jejich vzájemného působení je většinou snížení nebo zvýšení účinku. Pacient je v prvním případě ohrožen neúčinností terapie, ve druhém případě zase vystupňovanými nežádoucími účinky, které mohou vést k hospitalizaci nebo k jejímu prodloužení, což následně vede k vyšší ekonomické zátěži zdravotnického systému. Antidepresiva jsou léky, které pacienti užívají často dlouhodobě, mnohdy celoživotně. Hlubší znalosti v oblasti jejich lékových interakcí mohou vést ke zvýšení bezpečnosti lékových režimů našich pacientů a současně k ekonomickým úsporám. Pro správnou interpretaci klinické významnosti lékových interakcí jsou potřebné solidní znalosti farmakokinetiky (zejména informace o způsobu metabolizace léčiva) i farmakodynamiky léčiv (oblast mechanismu účinku a rizik, jež léčivo přináší). Optimální je mít také základní přehled o silných induktorech a inhibitorech cytochromu P450 (hlavních enzymů první fáze biotransformace) a také mít povědomí o tom, které jeho izoformy podléhají genetickému polymorfismu. Tento článek přináší základní teoretický přehled problematiky lékových interakcí antidepresiv. Ten je navíc doplněn o pohled z praxe klinického farmaceuta, a to formou dvou kazuistik, jejichž ústředním tématem jsou právě lékové interakce antidepresiv.

Summary:
Taskova I. Drug‑drug interactions of antidepressants and the case studies. Remedia 2022; 32: 74–80.
Almost any drug can interact with other medications, dietary supplements, foods, or illicit substances when administered to a patient. A drug interaction occurs when one drug modifies the effects of another drug. The result is usually a reduction or enhancement of their effect. In the first case, the patient is endangered by the ineffectiveness of the therapy, in the second case by exacerbated side effects, which may lead to hospitalisation or prolongation of hospitalisation stay, leading to a higher economic burden on the health care system. Antidepressants are drugs that patients often take for a long time. Profound knowledge of drug interactions can lead to increased safety of our patients' drug regimens and, at the same time, to economic savings. To correctly interpret the clinical significance of drug interaction, a solid knowledge of pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drug is required. The theoretical overview of the antidepressants drug interactions topic, which is presented in this article, is supplemented by a practical point of view of a clinical pharmacist in the form of two case reports.

Key words: drug interactions, antidepressants, SSRI, serotonin syndrome

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené