Přeskočit na obsah

Lékové interakce cenobamátu

Souhrn:
Suchopár J, Suchopár Š, Prokeš M. Lékové interakce cenobamátu. Remedia 2022; 32: 488–495.
Cenobamát je nový protizáchvatový lék s unikátními vlastnostmi, ze kterých vyplývají jeho lékové interakce. Cenobamát se extenzivně metabolizuje především cestou UGT2B7, vyvolává středně silnou indukci CYP3A4 a slabou indukci CYP2B6 a působí jako středně silný inhibitor CYP2C19. Cenobamát zkracuje délku intervalu QT. Lékové interakce cenobamátu mohou být klinicky významné, a to jak při jeho kombinaci s jinými protizáchvatovými léky, tak i s léky používanými v běžné klinické praxi. Zajištění bezpečnosti při souběžném podávání jiných léků vede k lepší toleranci cenobamátu a k zabránění předčasnému vysazení tohoto účinného protizáchvatového léku.

Summary:
Suchopar J, Suchopar S, Prokes M. Drug interactions of cenobamate. Remedia 2022; 32: 488–495..
Cenobamate is a new antiseizure drug with unique properties that result in its drug interactions. Cenobamate is extensively metabolized primarily via the UGT2B7 pathway, induces causes moderate CYP3A4 and weak CYP2B6 induction, and acts as a moderate inhibitor of CYP2C19. Cenobamate shortens the QT interval. Drug interactions of cenobamate may be clinically significant, both when combined with other antiseizure drugs and with drugs used in routine clinical practice. Ensuring the safety of concomitant administration of other drugs leads to better tolerability of cenobamate and to the prevention of premature withdrawal of this effective antiseizure drug.

Key words: cenobamate, antiseizure medications, drug interactions, CYP3A4 induction, CYP2C19 inhibition, UGT2B7, QT ­shortening.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené