Přeskočit na obsah

Přehled lékových interakcí specifických léků používaných u roztroušené sklerózy

Souhrn:
Suchopár J, Prokeš M, Suchopár Š. Přehled lékových interakcí specifických léků používaných u roztroušené sklerózy. Remedia 2022; 32: 179–190.
Od roku 2015 bylo registrováno dalších devět léčivých látek pro terapii roztroušené sklerózy. Interakční potenciál těchto léčiv je velmi rozdílný. Jeho znalost může napomoci k bezpečnější terapii pacientů. S lékovými interakcemi souvisejí také vymývací periody, které je nezbytné dodržet při přechodu z jednoho léčiva na druhé. Nelze rovněž pominout bezpečnost a účinnost vakcinace pacientů léčených přípravky používanými k terapii roztroušené sklerózy, neboť řada těchto léčiv má imunosupresivní účinek nebo jejich podávání vede k depleci lymfocytů. Přehled uvádí stupeň poznání lékových interakcí léčiv používaných k terapii roztroušené sklerózy k březnu 2022.

Summary:
Suchopar J, Prokes M, Suchopar S. Overview of drug interactions of specific drugs used in the treatment of multiple sclerosis. Remedia 2022; 32: 179–190.
Since 2015, another 9 drugs have been registered for treating multiple sclerosis. The interaction potential of these drugs is very different. However, the knowledge may help to treat patients safer. Drug interactions are also associated with washout periods, which must be observed when switching from one drug to another. The safety and efficacy of vaccination in patients treated with drugs for multiple sclerosis cannot be overlooked, as many of them have an immunosuppressive effect or lead to lymphocyte depletion. The review shows the degree of knowledge of drug interactions of drugs for multiple sclerosis as of March 2022.

Key words: multiple sclerosis – drug interactions – peginterferon β1a – cladribine – ocrelizumab – ofatumumab – siponimod – ozanimod – ponesimod – diroximel fumarate – monomethyl fumarate.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené