Přeskočit na obsah

Komentář: Mnohočetné pozitivní účinky erdosteinuLátky modifikující kvalitu a/nebo kvantitu hlenu produkovaného v dýchacích cestách jsou bohatě využívány v léčbě akutních i chronických patologických procesů, které jsou charakterizovány jeho zvýšenou tvorbou, resp. jeho hromaděním. Průkaz jejich terapeutického účinku však bohužel není zdaleka vždy podložen relevantními klinickými daty. Léčebné užití se tak často opírá o mnohaletou empirii spíše než o výsledky robustních randomizovaných klinických studií. Není to ale pravidlem, jak potvrzuje výše pojednávaný erdostein.

Erdostein je v klinickém užívání bezmála dvě dekády. Za tu dobu si vydobyl své pevné postavení, a to zejména díky řadě úspěšně realizovaných studií zaměřených jak na detailní popis jeho mechanismu účinku, tak i na vlastní klinické využití. Díky tomu je dnes možné jeho účinky označit za dostatečně známé a dobře popsané v řadě odborných publikací. Mukoregulační účinky, respektive účinky jeho aktivních metabolitů spočívají v rušení disulfidických můstků vázajících vlákna glykoproteinů, důsledkem čehož klesá elasticita a viskozita hlenu. Současně působí antioxidačně a potlačuje inhibici alfa1 antitrypsinu navozenou tabákovým kouřem, čímž předchází poškození dýchacích cest smogem či kouřením. Pozorován byl například také jeho příznivý vliv stran zvýšení koncentrace imunoglobulinu A v dýchacích cestách u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a neméně významný je rovněž jeho příznivý vliv na zvýšení koncentrace antibiotik v bronchiálním sekretu nebo ovlivnění zánětlivé reakce. Velmi zajímavé a povzbudivé jsou i recentní práce poukazující na jeho možný přínos v souvislosti s infekcí vyvolanou SARS CoV 2 [1].

Z praktického pohledu je jistě významné zmínění mukolytik (mukokinetika/mukoregulancia) v nejnovějších doporučených postupech Globální iniciativy pro CHOPN (GOLD) definujících optimální léčbu této choroby. Zástupci uvedené skupiny (explicitně zmiňovány zde jsou erdostein, karbocystein a N acetylcystein) s odkazem na relevantní klinické studie – v případě erdosteinu jde zejména o starší studii EQUALIFE [2] a poměrně recentně publikovanou studii RESTORE [3] či recentní metaanalýzy [4,5] – totiž prokazatelně snižují četnost exacerbací a zlepšují kvalitu života nemocných [6]. Letošní aktualizovaná doporučení GOLD erdostein vyčleňují ze skupiny mukolytik a uvádějí, že lék může mít signifikantní efekt na (středně závažné) exacerbace, nezávisle na současném podávání inhalačních kortikosteroidů [7]. Nazírání mukolytik bychom tak měli v kontextu uvedeného poněkud přehodnotit, neboť, jak se ukazuje, nejde o léky, které nemocnému předepíšeme takříkajíc z tradice, nýbrž o léky, které se mohou významně podepsat na průběhu onemocnění a běžných aktivit nemocného. V tomto duchu se ostatně vyjadřuje i nejnovější pohled přehledového článku publikovaného pod záštitou Cochranovy knihovny [8]. A že jde o téma velmi aktuální, konečně podtrhuje i bezmála 19 000 článků indexovaných v databázi Medline při zadání výrazu „mucolytics“. Nejen o erdosteinu tak v blízké budoucnosti ještě hodně uslyšíme…

Santus P, Tursi F, Croce G, et al. Changes in quality of life and dyspnoea after hospitalization in COVID‑19 patients discharged at home. Multidiscip Respir Med 2020; 15: 713. Moretti M, Bottrighi P, Dallari R, et al. The effect of long‑term treatment with erdosteine on chronic obstructive pulmonary disease: the EQUALIFE Study. Drugs Exp Clin Res 2004; 30: 143‒152. Dal Negro RW, Wedzicha JA, Iversen M, et al. Effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the RESTORE study. Eur Respir J 2017; 50: 1700711. Cazzola M, Calzetta L, Page C, et al. Impact of erdosteine on chronic bronchitis and COPD: A meta‑analysis. Pulm Pharmacol Ther 2018; 48: 185‒194. Rogliani P, Matera MG, Page C, et al. Efficacy and safety profile of mucolytic/antioxidant agents in chronic obstructive pulmonary disease: a comparative analysis across erdosteine, carbocysteine, and N‑acetylcysteine. Respir Res 2019; 20: 104. GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD ‒ 2019 Report. Dostupné na: https://goldcopd.org/wp‑content/uploads/2018/11/GOLD‑2019‑v1.5‑FINAL‑04Nov2018_WMS.pdf GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD ‒ 2021 Report. Dostupné na: https://goldcopd.org/wp‑content/uploads/2020/11/GOLD‑REPORT‑2021‑v1.1‑25Nov20_WMV.pdf Poole P, Sathananthan K, Fortescue R. Mucolytic agents versus placebo for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2019; 5: CD001287.

Sdílejte článek

Doporučené

Desmopresin

30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…

Dostarlimab

30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…

Lebrikizumab

28. 3. 2024

V posledních letech se výrazně rozšířily možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy, ke klasické biologické léčbě přibyly i inhibitory Janus…