Přeskočit na obsah

Ponesimod

Souhrn

Kubala Havrdová E. Ponesimod. Remedia 2022; 32: 521–527.

Roztroušená skleróza (RS) patří mezi onemocnění, v jejichž patogenezi se uplatňují autoimunitní a imunopatologické mechanismy vedoucí ke ztrátě myelinu a axonů – k neurodegeneraci. Jde o nejčastější příčinu invalidity mladých nemocných z neurologické příčiny s prevalencí až 220/100 000 osob v závislosti na zeměpisné šířce či rase sledované populace. Léčba RS zaznamenala v posledních dvou dekádách akcelerovaný vývoj a je založena na podávání tzv. chorobu modifikujících léků (disease‑modifying drugs, DMDs), jejichž hlavním cílem je ovlivnění a zmírnění poškozujícího zánětu v centrálním nervovém systému, a tím oddálení progrese neurologického postižení. K modulaci tohoto poškozujícího zánětu u pacientů s RS jsou používány DMDs založené na různých mechanismech účinku. I když se mnoho let zdálo, že zásadním léčebným přístupem je ovlivnění T lymfocytů, posledních patnáct let ukázalo význam B lymfocytů v patogenezi onemocnění a efekt jejich ovlivnění cestou deplece. V letošním roce byl k paletě DMDs přidán další modulátor receptorů pro sfingosin‑1‑fosfát (S1P). Jeho selektivita pro S1P1 je výhodou pro spektrum nežádoucích účinků, titrace dávky na začátku podávání zlepšuje toleranci a odstraňuje nutnost kardiální monitorace, jeho biologický poločas umožňuje pružně reagovat při nutnosti lék vysadit jak před otěhotněním, tak z důvodu změny léčby. Hlavní předností tohoto nového přípravku v ČR je však jeho zařazení mezi léky první volby pro remitující RS.

Klíčová slova: roztroušená skleróza – ponesimod – sfingosin‑1‑fosfát.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Tildrakizumab

25. 9. 2023

Možnosti moderní terapie středně závažné a závažné psoriázy se stále rozrůstají o nové přípravky. Mezi nejúčinnější skupiny léčiv v současnosti patří…

Dostarlimab

29. 6. 2023

Dostarlimab je monoklonální protilátka proti receptoru programované buněčné smrti 1 (PD‑1) určená pro monoterapii dospělých pacientek s deficientní…

Asciminib

29. 12. 2022

Pro terapii pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi, u nichž došlo k selhání již dvou linií léčby, je nově k dispozici…