Přeskočit na obsah

Quetiapin s prodlouženým uvolňováním

Nové poznatky, nejnovější klinické zkušenosti

Quetiapin XR v léčbě generalizované úzkostné poruchy

Quetiapin XR byl dosud zkoušen v indikaci léčby generalizované úzkostné poruchy (GAD) ve čtyřech klinických dvojitě slepých randomizovaných studiích. Jejich výsledky jsou uvedeny v tab. 7. V rozsáhlém souboru 951 pacientů s GAD byla v průběhu 8 týdnů prokázána významně vyšší účinnost quetiapinu XR v dávkování 50 mg a 150 mg pro die (nikoliv dávka 300 mg denně) oproti placebu. Účinnost byla měřena Hamiltonovou škálou úzkosti a primárním parametrem klinického efektu byl pokles celkového skóru na tb7.jpgkonci 8. týdne léčby v porovnání s počátkem studie (Khan, et al. 2008). Studie Chouinarda a spolupracovníků (2008) prokázala v souboru 873 nemocných s GAD srovnatelnou účinnost quetiapinu XR v dávkování 50 mg a 150 mg pro die a paroxetinu v denní dávce 20 mg. Oba způsoby aktivní léčby byly účinnější než podávání placeba. Anxiolytická účinnost byla zaznamenána ve 4. dni studie. Podávání quetiapinu XR zlepšilo parametry kvality života závislé na zdraví. Ve třetí, jeden rok trvající studii bylo prokázáno, že quetiapin XR v rozmezí dávkování 50–300 mg oproti placebu statisticky významně redukuje riziko relapsu úzkostné poruchy (10,25 % relapsu při léčbě quetiapinem vs. 38,9 % relapsu u pacientů dostávajících placebo, p < 0,001; Katzman, et al., 2008). Všechny tři studie byly zatím publikovány pouze jako postery a abstrakta, jejich výsledky shrnuje Baune (2008). Anxiolytickou a sedativní účinností se léčba quetiapinem stává potenciální alternativou antidepresivní terapie úzkostných poruch.
Baune B. New development in the management of major depressive disorder and generalized anxiety disorder: role of quetiapine. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2008; 4: 1181–1192.

Sdílejte článek

Doporučené

Desmopresin

30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…

Dostarlimab

30. 4. 2024

Dostarlimab je humanizovaná monoklonální protilátka izotypu IgG4, která se váže na receptory programované buněčné smrti 1 (PD‑1), a blokuje tak…

Lebrikizumab

28. 3. 2024

V posledních letech se výrazně rozšířily možnosti léčby těžkých forem atopické dermatitidy, ke klasické biologické léčbě přibyly i inhibitory Janus…