Přeskočit na obsah

Žilní tromboembolismus a antikoagulační léčba v těhotenství

Souhrn

Ludka O. Žilní tromboembolismus a antikoagulační léčba v těhotenství. Remedia 2022; 32: 564–569.

Venózní tromboembolismus (VTE) související s těhotenstvím, který zahrnuje hlubokou žilní trombózu (DVT) a plicní embolii (PE), zůstává ve vyspělých zemích stále jednou z hlavních příčin úmrtí matek během gravidity, a to navzdory použití tromboprofylaxe u žen se zvýšeným rizikem. Přibližně polovina epizod VTE souvisejících s těhotenstvím se vyskytuje v průběhu gravidity s víceméně podobnou distribucí mezi trimestry a druhá polovina během šesti týdnů po porodu. Nejvyšší riziko výskytu VTE je okamžitě po porodu a denní absolutní riziko je vyšší v poporodním období, protože předporodní období trvá mnohem déle než poporodní. Diagnostický management VTE související s těhotenstvím je stále náročný. Současná doporučení se velmi liší v přístupu k diagnostice PE v těhotenství, protože se zakládají na vzácných a slabých důkazech. Nízkomolekulární heparin (LMWH) je v těhotenství antikoagulační léčbou první volby a má pokračovat až do šesti týdnů po porodu a dále minimálně tři měsíce. Ženy, které chtějí kojit, by se měly vyvarovat přímých perorálních antikoagulancií. Řízení porodu vyžaduje multidisciplinární přístup, aby bylo možné rozhodnout o optimálním plánu porodu. Epidurální anestezii lze použít u většiny pacientek za předpokladu, že je respektováno časové okno od poslední dávky LMWH. Ženy s VTE v anamnéze jsou vystaveny riziku recidivy v průběhu těhotenství a v poporodním období.

Klíčová slova: těhotenství – žilní tromboembolismus – antikoagulační léčba.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené