Přeskočit na obsah

Dotazník o postcovidovém syndromu

Postcovidový syndrom neboli long covid je definován přítomností příznaků onemocnění covid-19, které se objeví nebo pokračují po více než dvanácti týdnech od propuknutí nemoci a nejsou vysvětlitelné jinou diagnózou. Takzvaný postcovicový syndrom, někdy nazývaný jako long covid, se obvykle projevuje celkovými bolestmi, únavou, horečkami či psychickými problémy. Podle zahraničních studií jím trpí 10 až 20 procent nakažených, v Česku však podobná data k dispozici nejsou.  Obvykle se jedná o skupiny příznaků proměnlivých v čase postihujících mnohočetné orgánové systémy. „K nejčastějším projevům patří chronická únava, perzistující kašel, bolesti hlavy, bolesti svalů, ztráta čichu a chuti, bolesti v krku, dušnost, nevolnosti a zvracení, průjmy a bolesti břicha,“ konstatuje MUDr. Michal Kopecký, vedoucí Centra postcovidové péče Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Zahraniční studie ukazují, že postcovidový syndrom postihuje 10 až 20 % všech nakažených pacientů. „Pro Českou republiku by se na základě 2,48 milionů kumulativních případů k 2. 1. 2022 jednalo o zdravotní komplikace u 347 tisíc pacientů. To je obrovské číslo,“ říká MUDr. Tomáš Doležal, spoluzakladatel telemedicínského projektu Medevio. „Kvalitní česká data o výskytu postcovidového syndromu přitom nemáme k dispozici a my bychom s Medeviem chtěli přispět k jejich získání,“ dodává.

Medevio nyní připravilo validovaný strukturovaný elektronický dotazník, jehož cílem je získat anonymní data od co největšího počtu pacientů, kteří měli v minulosti pozitivní test na covid-19, a popsat, jaký podíl z nich trpí příznaky postcovidového syndromu. Dotazník je určen všem, kteří byli pozitivně testováni bez ohledu na to, zda měli či neměli příznaky onemocnění a případně se jakýmkoli způsobem léčili. Pacienti po prodělání covidu-19 mohou vyplněním tohoto anonymního dotazníku pomůžete se sběrem důležitých dat!

Elektronický dotazník je na adrese: https://longcovid.medevio.cz/ a jeho vyplnění vám zabere cca 10 minut. Cílem je získat výsledky od více než 1 000 osob, které byly pozitivně testovány na covid-19, a následně tyto výsledky předložit odborné i laické veřejnosti.

tz Medevio, redakčně upraveno

Sdílejte článek

Doporučené