Přeskočit na obsah

Články s tagem Dermatovenerologie

Ipilimumab v léčbě melanomu

2. 11. 2014

Melanom se nachází ve středu zájmu imunoterapie již několik desítek let. Za průlom na poli imunomodulační léčby melanomu lze považovat objev…

Acne postpubertalis

5. 5. 2009

Osobní anamnéza: pacientka 22 let, celkově zdráva, nemá žádnou chronickou medikaci, alergie neuvádí. Kožní anamnéza: kromě současných obtíží…

Terapie acne vulgaris

4. 5. 2009

Článek věnuje hlavní pozornost zevní i vnitřní léčbě akné, jejím indikacím, mechanismům účinku i kontraindikacím. V části pojednávající o zevní léčbě…

Potřeba a perspektivy nových antibiotik

20. 4. 2009

Choroby vyvolané mikroby jsou v celosvětovém měřítku v popředí příčin morbidity a mortality. Přes nesporný globální přínos antibiotik se stále…