Přeskočit na obsah

Články s tagem Dermatovenerologie

Hojení bércových vředů

20. 4. 2009

Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou v ordinaci dermatologa. Je polyetiologickým symptomem, proto je určení příčiny defektu prvním krokem ke…

Potřeba a perspektivy nových antibiotik

20. 4. 2009

Choroby vyvolané mikroby jsou v celosvětovém měřítku v popředí příčin morbidity a mortality. Přes nesporný globální přínos antibiotik se stále…

Kožní projevy cílené léčby nádorů

20. 4. 2009

Nově zaváděná cílená léčba nádorů je provázena nízkou celkovou toxicitou, ale mezi nežádoucími účinky jsou významnou měrou zastoupeny kožní reakce.…

Dermatitis seborrhoica

20. 4. 2009

Článek shrnuje problematiku seboroické dermatitidy, etiopatogeneze, klinických obrazů dětí i dospělých, léčby. Zmiňuje také krátce historii a vývoj…

Farmakoterapie psoriázy

20. 4. 2009

Psoriáza je chronické autoimunitní onemocnění zprostředkované T lymfocyty, jehož prevalence se v evropských zemích pohybuje mezi 2–3 %. Volba…

Bexaroten

20. 4. 2009

Bexaroten je syntetický retinoid, který selektivně aktivuje RXR receptory. Ačkoli přesný antitumorózní efekt není znám, perorálně podávaný bexaroten…

Tigecyklin

20. 4. 2009

Nozokomiální nákazy způsobené rezistentními mikroorganismy zvyšují náklady na léčbu i počet úmrtí pacientů a jsou závažným problémem všech…

Takrolimus v kožních indikacích

20. 4. 2009

Takrolimus je hodnocen jako první účinný přípravek pro místní léčbu atopické dermatitidy od zavedení lokálních kortikosteroidů (před více než 40 lety…

Tacrolimusum

20. 4. 2009

Tacrolimus je makrolidový produkt Streptomyces tsukubaensis s výrazným supresivním působením na celulární a humorální imunitu. Základním mechanismem…

Acne vulgaris – stále aktuální téma

20. 4. 2009

Akné patří mezi nejčastější dermatózy. Je pro pacienta psychosociální zátěží, která se nesmí podceňovat. Vznik akné závisí na dědičnosti, folikulární…