Přeskočit na obsah

Články s tagem Obezitologie

Bupropion – více než antidepresivum

20. 4. 2009

Bupropion patří mezi duální antidepresiva, svým působením zasahuje dopaminergní a noradrenergní systém v CNS. Mechanismus jeho antidepresivního…

Farmakoterapie obezity u diabetiku

20. 4. 2009

Antiobezitika nalezla dnes specifické místo v diabetologii. Účinek sibutraminu u diabetu je specifický v tom, že zlepšení glykémií, glykovaného…

Farmakoterapie obezity v ordinaci

20. 4. 2009

Obezita bude bezesporu jedním z nejzávažnějších zdravotních problému nastupujícího století. Je jen málo nemocí, které by v jakékoli populaci…

Metabolický syndrom a obezita

20. 4. 2009

Obezita nebyla původně součástí definice metabolického syndromu. Chyběla v první Reavenově definici metabolického syndromu, která zazněla v…

Obezita a deprese

20. 4. 2009

Lékaři měli vždy tendenci pohlížet na psychická a somatická onemocnění spíše odděleně. Obezita, cukrovka a deprese jsou tři onemocnění, u kterých o…