Přeskočit na obsah

Články s tagem Obezitologie

Liraglutid v léčbě dětské obezity

26. 8. 2021

Souhrn: Marinov Z. Liraglutid v léčbě dětské obezity. Remedia 2021; 31: 325–327. Evropská léková agentura na jaře 2021 schválila liraglutid v dávce…

Naltrexon/bupropion

30. 4. 2017

Souhrn: Naltrexon/bupropion (Mysimba) je nové centrálně působící antiobezitikum. Tato fixní kombinace (v tabletě s prodlouženým uvolňováním) je v…

Dietní léčba pacientů s diabetem

29. 3. 2011

Dieta je základním pilířem v léčbě diabetiků. Prokazatelně ovlivňuje všechny klíčové poruchy metabolismu glukózy přítomné u diabetu 2. typu a její…

Bupropion – více než antidepresivum

20. 4. 2009

Bupropion patří mezi duální antidepresiva, svým působením zasahuje dopaminergní a noradrenergní systém v CNS. Mechanismus jeho antidepresivního…

Farmakoterapie obezity u diabetiku

20. 4. 2009

Antiobezitika nalezla dnes specifické místo v diabetologii. Účinek sibutraminu u diabetu je specifický v tom, že zlepšení glykémií, glykovaného…

Farmakoterapie obezity v ordinaci

20. 4. 2009

Obezita bude bezesporu jedním z nejzávažnějších zdravotních problému nastupujícího století. Je jen málo nemocí, které by v jakékoli populaci…

Metabolický syndrom a obezita

20. 4. 2009

Obezita nebyla původně součástí definice metabolického syndromu. Chyběla v první Reavenově definici metabolického syndromu, která zazněla v…

Obezita a deprese

20. 4. 2009

Lékaři měli vždy tendenci pohlížet na psychická a somatická onemocnění spíše odděleně. Obezita, cukrovka a deprese jsou tři onemocnění, u kterých o…