Přeskočit na obsah

Antibiotika budou zajištěna

Dodávky penicilinu a dalších antibiotik jsou podle vyjádření ministra zdravotnictví profesora Válka pro nadcházející sezonu zajištěny.  

Ministerstvu zdravotnictví se s výrobci a distributory podařilo dojednat dostatečné množství antibiotik – penicilinových či jiných –, které zajistí pokrytí spotřeby během nadcházející sezony. Plány počítají s dodáním více než 130 tisíc balení tabletových penicilinů i sirupových penicilinů pro děti do začátku října a s dalšími 170 tisíci do první poloviny listopadu. Dodávky antibiotik, jako jsou například amoxicilin samostatný nebo v kombinaci s kyselinou klavulanovou, či jiná, jsou rovněž zajištěny v dostatečném množství.

I nadále zasedá pracovní skupina pro řešení dostupnosti léků. Právě tato skupina je zodpovědná za to, že v průběhu tohoto roku byly mimořádně a urychleně dovezeny do České republiky stovky tisíc balení antibiotik ve formě tablet i suspenzí. Zároveň bude v dohledné době projednána novela zákona o léčivech, která dá Ministerstvu zdravotnictví a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv nové nástroje, jak minimalizovat dopady výpadků léků.

„Jako odborníci aktivně spolupracujeme s Ministerstvem zdravotnictví. Nedostatek penicilinu je celosvětový problém, který je řešen v řadě mezinárodních odborných doporučení. Důvodem je mimo jiné nedostatek výrobních kapacit pro základní surovinu a vysoká spotřeba, která se projevila i v minulé sezoně respiračních onemocnění. Jsme schopni penicilin nahradit stejně účinnými léky, které i Světová zdravotnická organizace řadí mezi vhodná antibiotika, a to i při respektu zásad správné antibiotické praxe,“ dodal MUDr. Milan Trojánek, předseda Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP a přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol v Praze. 

Zdroj: TK Ministerstva zdravotnictví ČR 22. 8. 2023

Sdílejte článek

Doporučené

Léčit, nebo neléčit RIS?

28. 8. 2023

Teriflunomid a doba do klinické roztroušené sklerózy u pacientů s radiologicky izolovaným syndromem: Randomizovaná klinická studie TERIS.