Přeskočit na obsah

Jakou roli hrají genetické faktory a prenatální faktory prostředí v rozvoji rané dětské atopické dermatitidy

Systematické review a metaanalýza 27 kohortových studií, kterou recentně uskutečnili Hong Cui a kol., hledaly možnou souvislost mezi modifikovatelnými a nemodifikovatelnými gestačními a prenatálními rizikovými faktory a prevalencí atopické dermatitidy u dětí.

Výzkumníci zjistili, že hlavními určujícími nemodifikovatelnými rizikovými faktory časné manifestace atopické dermatitidy u dětí jsou gestační diabetes (poměr šancí [odds ratio, OR] 7,2), alergie matky v anamnéze (OR 2,14) a prenatální anamnéza ekzému (OR 2,46). Jako hlavní příčinné faktory prostředí byly vyhodnoceny expozice matek průmyslovým produktům (OR 1,89), expozice antibiotikům během těhotenství (3,59) a pasivní kouření během těhotenství (OR 2,60).

V etiopatogenezi atopické dermatitidy u dětí tedy hrají roli faktory genetické i faktory prostředí. Vnější environmentální faktory v gestačním období jsou ovlivnitelné, a proto by na ně měla být upřena pozornost s cílem minimalizovat jejich negativní vliv.

Zdroj: Cui H, Mu Z. Prenatal Maternal Risk Factors Contributing to Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. Ann Dermatol 2023; 35: 11–22.

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…