Přeskočit na obsah

Migréna: jak se mění evropská praxe

Profesor Piero Barbanti (University‑IRCCS San Raffaele, Řím) ve své prezentaci (How is practice changing in Europe?) shrnul, k jakým změnám na poli preventivní léčby migrény došlo.

V padesátých letech minulého století byly jedinou léčbou deriváty ergotaminu, v běhu desetiletí se pak používala léčiva různých farmakologických skupin. Dalo by se říci, že první „cílený“ preventivní přípravek s klinicky ověřenou účinnosti byl topiramát (2001), i když jeho původní indikací byla epilepsie. Adherence k těmto „historickým“ preventivním lékům není a nebyla vysoká, zejména pro jejich nežádoucí účinky.

Současnou praxi popisuje průřezová neintervenční studie OVERCOME (EU), která byla provedena (říjen 2020–únor 2021) prostřednictvím on‑line průzkumu mezi dospělými (ve věku  ≥ 18 let) s bydlištěm v Německu nebo Španělsku. Skupina migrény zahrnovala účastníky, kteří udávali bolesti hlavy/migrénu v předchozím roce.

Z 20 756 účastníků s migrénou 78,5 % vyhledalo odbornou lékařskou péči, u 50,8 % byla diagnostikována migréna a pouze 17,7 % někdy užilo preventivní léky. Polovina (53,3 %) účastníků, kteří v současné době mají k dispozici preventivní léky, užívá doporučené léky šest měsíců nebo méně. Většina pacientů (73,9 %) klasifikovaných jako způsobilí pro preventivní medikaci (na základě frekvence bolesti hlavy a/nebo alespoň středně těžkého postižení v důsledku migrény) uvedla, že nepoužívají tradiční preventivní prostředky, a mnozí z těch, kteří tak učinili (66,8 %), nebyli spokojeni se svou léčbou [1].

Dostupnost léčby ve 12 zemích

European Migraine Headache Alliance (EMHA) zveřejnila výsledky průzkumu, který se zabýval dostupností léčby (­Access to Care survey; září 2023) [2]. Zúčastnilo se jej 3 397 respondentů z 12 převážně evropských zemí. Specifickou léčbu migrény (například triptany) dostalo 78 % pacientů, symptomatické a volně prodejné léky užívalo 46 %, preventivní léčbu (například topiramát) 38 %, anti‑CGRP přípravky 24 %, botulotoxin 11 %. Jak akutní, tak preventivní léčbu mělo 24 % pacientů a jiné metody (například akupunkturu) využívalo 27 % osob. V tomto průzkumu bylo též hodnoceno, co považují pacienti za nejdůležitější pro kvalitu života: 46 % uvedlo nižší počet dní v měsíci s migrénou a 37 % nižší intenzitu atak. Nejužívanější skupinou léků byly triptany, následované analgetiky. Podíl pacientů léčených anti‑CGRP přípravky se země od země liší − nejvyšší podíl je v Norsku (50 %), nejnižší v Lotyšsku.

Z italského registru

Dále se profesor Barbanti věnoval situaci v domovské zemi. Italský registr migrény (I‑GRAINE) poskytl data pro multicentrickou prospektivní, observační neintervenční studii, jejímž cílem bylo zmapovat management onemocnění na základě vědeckých kritérií a kritérií udržitelnosti. K 31. prosinci 2021 bylo zařazeno 231 pacientů ve 12 centrech pro bolesti hlavy. Většina z nich byly ženy (84,4 %) s vysokou frekvencí atak migrény (9,6 ± 6,9 dne za měsíc) a těžkou disabilitou (skóre MIDAS: 43,0 ± 40,8; skóre HIT‑6: 60,4 ± 10,6). Byl prokázán významný rozdíl v podílu respondérů na nespecifickou akutní léčbu (43,5–66,7 %) ve srovnání s triptany (76,3 %) a v podílu respondérů na nespecifickou profylaxi (5,435 %) ve srovnání s anti‑CGRP monoklonálními protilátkami (69,2−78,6 %) [3].

GRAF 1 Výrazně opožděná odpověď (>12 týdnů) na anti‑CGRP monoklonální protilátky; podle [4] – Barbanti, et al., 2023. CM – chronická migréna; HFEM – epizodická migréna s vysokou četností atak, high‑frequency episodic migrainePodle další studie [4] činí podíl respondérů na anti­‑CGRP monoklonální protilátky konstantně od 12. do 24. tý­dne 65,5 % (graf 1). K nim se přidávají pozdní respondéři od 16. do 24. tý­dne (8,3−19 %). Ve 24. týdnu zůstalo 15,4 % non‑respondérů k anti‑CGRP terapii.

Doporučení Evropské federace pro bolest hlavy

Závěrem profesor Barbanti shrnul doporučení Evropské federace pro bolest hlavy (European Headache Federation, EHF) z roku 2022 pro použití anti‑CGRP monoklonálních protilátek.

  • Je doporučeno zařadit anti‑CGRP monoklonální protilátky jako profylaktickou léčbu migrény v první linii.
  • Použití kombinace anti‑CGRP monoklonálních protilátek s jinými preventivními přípravky ke zlepšení klinických výsledků není podpořeno dostatečnými důkazy.
  • Účinnost anti‑CGRP monoklonálních protilátek je doporučeno hodnotit minimálně až po třech po sobě jdoucích měsících.
  • Anti‑CGRP monoklonální protilátky jsou vhodné pro pacienty s migrénou a s bolestí hlavy z nadužívání medikace, tzv. medication overuse headache.
  • U těhotných nebo kojících žen se anti‑CGRP monoklonální protilátky nedoporučují. Opatrnost při rozhodování a individuální přístup je zapotřebí v přítomnosti cévního onemocnění nebo jeho rizikových faktorů a Raynaudova fenoménu.

Literatura:
[1]   Pascual J, Panni T, Dell’Agnello G, et al. Preventive treatment patterns and treatment satisfaction in migraine: results of the OVERCOME (EU) study. J Headache Pain 2023; 24: 88.
[2]   European Migraine Headache Alliance (EMHA). Dostupné na: https://www.emhalliance.org/wp‑content/uploads/ATC‑EMHA‑Dossier.pdf.
[3]   Barbanti P, et al. The first report of the Italian Migraine Registry (I‑GRAINE) Neurol Sci 2022; 43: 5725–5728.
[4]   Barbanti P, et al. Late Response to Anti‑CGRP Monoclonal Antibodies in Migraine: A Multicenter Prospective Observational Study. Neurology 2023; 101: 482–488.

SPC Ajovy zde

Celý text ZAOSTŘENO Migraine Headache Management 2023 najdete zde.

Sdílejte článek

Doporučené