Přeskočit na obsah

Nedostatek antibiotik na počátku roku 2023

Začátek letošního roku není pro lékaře, lékárníky, a především pacienty nijak jednoduchý. Chybějí antibiotika. Všechna. Podle slov náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka je situace stejná po celé EU. Nedostatek antibiotik není způsoben nedodávkami nebo výpadky ve výrobě, ale tím, že nebyla výroba správně naplánována a realizována.

Výroba antibiotik byla naplánována na základě spotřeby v roce 2019. V době koronavirové pandemie se obyvatelstvo chránilo respirátory, došlo k omezení kontaktů, tudíž i k omezení antigenní stimulace a oslabení imunitní reakce na virové i bakteriální infekce. Spotřeba antibiotik je nyní významně vyšší než v uplynulých letech a navýšení výroby není možné realizovat ze dne na den. Situace není jednoduchá a úplné řešení zabere podle Dvořáčka řádově měsíce až rok.

Farmaceutická výroba je rozkolísaná, což není způsobeno pouze covidem, ale podhodnocením situace. V ČR není centrální plánování spotřeby farmaceutických produktů, záleží tedy na výrobci a jeho datech, kolik léčiva vyrobí a dodá.

Situace může eskalovat i kvůli průběhu pandemie v Číně. Celosvětové uvolnění protiepidemických opatření zákonitě vede k nárůstu výskytu respiračních infekcí.

Zatím se podařilo zajistit dodávky základních antibiotik pro leden a únor, ale nikoliv v plném rozsahu, jak tomu bylo v uplynulých sezonách. Zatím se Ministerstvo zdravotnictví snaží, aby z každé skupiny bylo dostupné alespoň jedno antibiotikum. Nemusí se jednat o konkrétní léčivý přípravek, ale o lék s konkrétní účinnou látkou; určité síly a velikosti balení nemusejí být dostupné. „Proto je nutná úzká spolupráce lékaře s lékárnou při preskripci antibiotika pro konkrétního pacienta. Snažíme se získat léčiva z mimoevropského trhu. Byly vypracovány specifické léčebné programy, které umožní dovoz a distribuci léčiv třeba z USA a z dalších zemí, které považujeme z hlediska kvality a uznávání registrací za bezpečné. Budeme se snažit získat další dodávky, abychom rozšířili spektrum dostupných antibiotik. K tomu máme nové nástroje. Nyní máme možnost předložit vládě žádost o schválení úhrady léku ve výjimečném případě a jsme připraveni jej využít,“ řekl Dvořáček.

Tento mechanismus představuje pro společnost, která antibiotikum do ČR přiveze, jistotu úhrady. Antibiotika budou spotřebována a nebude docházet k jejich likvidaci. V minulosti se stávalo, že v případě mimořádných dodávek od jiného výrobce byly obnoveny dodávky původním výrobcem a nevyužité léky byly zlikvidovány (bez úhrady). „V současnosti můžeme výrobcům a distributorům garantovat, že léky budou využity,“ ujišťuje náměstek Dvořáček.

Začátkem druhého lednového týdne by již měla být dostupná základní (penicilinová) antibiotika ve většině lékáren. Ministerstvo zdravotnictví má v zajišťování nedostatkových antibiotik koordinační roli: komunikuje se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Českou lékárnickou komorou, distributory, odbornými společnostmi.

Sdílejte článek

Doporučené