Přeskočit na obsah

O praktických aspektech jednodenní chirurgie

V závěru listopadu se v pražském hotelu Diplomat Prague konala Mezinárodní konference o praktických aspektech jednodenní chirurgie. V České republice proběhla takováto odborná akce poprvé, jejími spolupořadateli byly Mezinárodní asociace pro ambulantní chirurgii (IAAS) a My Clinic.

Z celé republiky se zúčastnilo více než 120 odborníků z řad chirurgů, anesteziologů, zdravotních sester, předsedů profesních spolků a asociací, představitelů nemocnic i soukromých klinik. Na konferenci přednesla své příspěvky řada zahraničních i českých přednášejících, mezi nimi například profesorka Beverly Khnie Philip z Harvardské univerzity nebo profesor Vladimír Černý (předseda ČSARIM).

Z ohlasů na tuto konferenci je patrné, že podobná odborná akce má u nás své místo, a ČR na jejím základě obdržela oficiální pozvánku k aktivnímu členství v IAAS.

Sdílejte článek

Doporučené