Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v lednu 2024 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku JAKAVI (ruxolitinib) pro léčbu pacientů ve věku 12 let a starších s akutní reakcí štěpu proti hostiteli, kteří nemají adekvátní odpověď na léčbu kortikosteroidy nebo jinou systémovou léčbu;
  • přípravku SARCLISA (isatuximab) v kombinačním režimu s karfilzomibem a dexametazonem pro léčbu pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí terapii režimem obsahujícím bortezomib a lenalidomid;
  • přípravku PADCEV (enfortumab vedotin) pro léčbu dospělých pacientů s pokročilým uroteliálním karcinomem po předchozí chemoterapii na bázi platiny a imunoterapii.

Přípravku ELIQUIS (apixaban) bylo zrušeno preskripční omezení při zachování stávajícího indikačního omezení.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám leden 2024. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-2024

Sdílejte článek

Doporučené