Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v březnu 2024 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku JARDIANCE (empagliflozin) pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Přípravek byl zhodnocen jako terapeuticky zaměnitelný s dostupnou terapií přípravky Forxiga (dapagliflozin) a Invokana (kanagliflozin). Oproti nim stanovil Ústav přípravku Jardiance úhradu pro širší skupinu pacientů dle vstupních hodnot poměru albumin/kreatinin v moči (uACR) a odhadované glomerulární filtrace (eGFR);
  • přípravku NUCALA (mepolizumab) v indikaci přídatná udržovací léčba těžkého astmatu, úhrada byla rozšířena v souvislosti s hodnoceným počtem exacerbací (alespoň 2 těžké exacerbace) a/nebo eozinofilie před zahájením léčby (alespoň 150, resp. 300 eozinofilů/µl);
  • přípravku LYNPARZA (olaparib) ke kombinační léčbě s abirateronem a prednisonem nebo prednisolonem k léčbě dospělých pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), u nichž není klinicky indikována chemoterapie;
  • přípravku LUPKYNIS (voklosporin) k léčbě pacientů s lupusovou nefritidou, v iniciační fázi terapie v kombinaci s kyselinou mykofenolovou/mykofenolát-mofetilem;
  • přípravku GAPULSID (cinitaprid) k symptomatické léčbě příznaků funkční dyspepsie a gastroezofageálního refluxu u pacientů, u kterých není léčba inhibitory protonové pumpy

dostačující;

  • přípravkům OMVOH (mirikizumab) pro léčbu pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří již byli v minulosti léčeni biologickou léčbou (jako další linie biologické/cílené léčby), a rovněž pro terapii pacientů, kteří nebyli v minulosti léčeni biologickou léčbou (první linie biologické/cílené léčby).

Přípravek PRADAXA (dabigatran) je indikován k prevenci cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolizace (SE) u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS) a k léčbě a sekundární prevenci hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE). Dosud ho mohli v indikacích NVFS a HŽT a PE předepisovat pouze odborní lékaři E/INT, NEU, KAR, HEM, ORT, CHI, GER, PNE, ONK. Aktuálně bylo zrušeno stávající preskripční omezení, indikační omezení zůstalo zachováno.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám březen 2024. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-2024

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…