Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v květnu 2024 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku FASENRA (benralizumab) pro léčbu dospělých pacientů, kteří trpí těžkým refrakterním eozinofilním astmatem charakterizovaným zvýšeným počtem eozinofilů v krvi a jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy ve vysokých dávkách a dalším léčivým přípravkem k udržovací léčbě. Úhrada v dané indikaci byla rozšířena stran počtu těžkých exacerbací astmatu (alespoň 2 těžké exacerbace) a/nebo eozinofilie před zahájením léčby (alespoň 150, resp. 300 eozinofilů/µl);
  • přípravku BUDENOFALK čípky (budesonid) pro léčbu akutních příhod zánětlivého onemocnění konečníku (ulcerózní proktitidy);
  • přípravku TECVAYLI (teklistamab) pro léčbu pacientů s relabujícím/refrakterním mnohočetným myelomem, kteří byli léčeni nejméně třemi předchozími liniemi léčby, včetně imunomodulační terapie, proteazomového inhibitoru a anti-CD38 protilátky a na poslední léčbě progredovali (tzv. triple-exposed pacienti);
  • přípravku TOLVECAMO (telmisartan/amlodipin/hyrochlorothiazid) k léčbě u dospělých pacientů s esenciální hypertenzí, jejichž krevní tlak je odpovídajícím způsobem kontrolován kombinací telmisartanu a hydrochlorothiazidu ve dvojkombinaci a monokomponentní formulací amlodipinu;
  • přípravku OPDIVO (nivolumab) v kombinaci s ipilimumabem k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s deficitní opravou chybného párování bází nebo vysokou mikrosatelitovou nestabilitou, u kterých došlo k progresi onemocnění během kombinované chemoterapie či po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fluoropyrimidinu nebo kteří tuto léčbu netolerovali;
  • přípravku IMBRUVICA (ibrutinib) v kombinaci s venetoklaxem k léčbě pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukemií bez rizikových genetických abnormalit del(17p) a mutTP53 s komorbiditami, v jejichž důsledku nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám květen 2024. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-2024

Sdílejte článek

Doporučené