Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v závěru června a v červenci 2023 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku KISPLYX (lenvatinib) v kombinaci s pembrolizumabem pro léčbu dospělých pacientů v první linii pokročilého karcinomu ledvin se střední nebo špatnou prognózou;
  • přípravku TUKYSA (tukatinib) v kombinaci s trastuzumabem a kapecitabinem pro léčbu dospělých pacientů s pokročilým HER2 pozitivním karcinomem prsu, kteří již podstoupili léčbu na bázi anti-HER2 pro metastatické onemocnění;
  • přípravku MAYZENT (siponimod) 1 mg pro léčbu pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou s aktivní formou onemocnění; pro léčbu pacientů s genotypem CYP2C9 *1*1, *1*2 nebo *2*2, který je zaměnitelný s přípravkem Mayzent 2 mg, bylo žádáno o základní úhradu; pacienti s genotypem CYP2C9*2*3 nebo *1*3 mohou být léčeni pouze přípravkem Mayzent 1 mg a pro tuto skupinu pacientů bylo žádáno o jednu další zvýšenou úhradu;
  • přípravku OCTIM (desmopresin) k prevenci krvácení při malých chirurgických výkonech u pacientů s mírnou a středně těžkou hemofilií A a s von Willebrandovou nemocí typu 1 a 2, kromě typu 2B tohoto onemocnění;
  • přípravku KERENDIA (finerenon) jako přídatné terapii u definované skupiny pacientů s diabetem 2. typu a současným diabetickým onemocněním ledvin;
  • přípravku RYEQO (relugolix, hemihydrát estradiolu a norethisteron-acetát) pro léčbu dospělých žen se středně závažnými až závažnými příznaky děložních myomů, které nejsou vhodné k chirurgickému zákroku;
  • přípravku FORXIGA (dapagliflozin) pro léčbu pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD); posuzováno bylo rozšíření úhrady pro skupinu pacientů s CKD s výchozí hodnotou poměru albumin/kreatinin < 200 mg/g, kteří mají současně diabetes mellitus 2. typu.

 Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám červen/červenec 2023. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené