Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal v srpnu 2023 pozitivní zhodnocení a úhradu navrhl přiznat:

  • přípravku LYNPARZA (olaparib) pro léčbu dospělých pacientek s HER2 negativním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s pozitivní zárodečnou mutací BRCA1/2, které nebyly v minulosti léčeny chemoterapií pro metastatické onemocnění. Jedná se tedy o pacientky s triple negativním karcinomem prsu a karcinomem hormonálně pozitivním, pouze s nepřítomností HER2 receptoru;
  • přípravku RINVOQ (upadacitinib), který je již hrazen pro léčbu těžké atopické dermatitidy. Nově mu byla přiznána úhrada pro terapii pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří již byli v minulosti léčeni biologickou léčbou (tzv. jako další linie biologické/cílené léčby);
  • přípravku NUTREGO RENAL (potravině pro zvláštní účely) pro skupinu pacientů ve věku od 65 let v predialyzačním stadiu G3–4 (glomerulární filtrace je středně až závažně snížena) v limitu úhrady 400 kcal denně. Přípravek představuje klinickou enterální výživu pro pacienty neléčené dialýzou s chronickým nebo akutním renálním selháním bez známek zvýšených hladin draslíku v krvi při současné nebo hrozící podvýživě;
  • přípravku BRUKINZA (zanubrutinib) pro léčbu dospělých pacientů s chronickou lymfocytární leukemií;
  • přípravku INREBIC (fedratinib) pro léčbu dospělých pacientů s primární myelofibrózou, postpolycytemickou myelofibrózou nebo myelofibrózou po esenciální trombocytemii a se splenomegalií a/nebo s klinicky významnými příznaky onemocnění, které nelze zvládnout jinou léčebnou intervencí;
  • přípravku GLYTACTIN BUILD, který obsahuje definovanou směs aminokyselin a glykomakropeptidu (GMP) s nízkým obsahem fenylalaninu. Tato potravina pro zvláštní lékařské účely je určena k dietní léčbě pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií a díky obsahu GMP a zlepšení chuťových vlastností může mít pozitivní vliv na compliance pacientů;
  • přípravku ASPAVELI (pegcetakoplan) pro léčbu paroxysmální noční hemoglubinurie u dospělých pacientů, kteří trpí anémií i po minimálně tříměsíční léčbě inhibitorem C5 složky komplementu
  • přípravku DUPIXENT (dupilumab) v indikaci přídatné udržovací léčby těžkého astmatu (pacienti od 12 letu věku, alespoň 2 těžké exacerbace astmatu, alespoň 150, resp. 300 eozinofilů/µl, FeNO alespoň 25 ppb) a přípravku o síle 300 mg v indikaci terapie chronické rinosinusitidy s oboustrannými nosními polypy.

Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám srpen 2023. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…