Přeskočit na obsah

Pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal v dubnu pozitivní zhodnocení a navrhl úhradu přiznat:

  • přípravku REVLIMID (lenalidomid) pro udržovací léčbu dospělých pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT). Oproti samotné observaci představuje přidanou hodnotu;
  • přípravku SARCLISA (isatuximab) pro léčbu pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí terapii. V kombinačním režimu isatuximab + karfilzomib + dexametason má potenciál významně zvýšit naději pacientů na přežití bez progrese onemocnění i na prodloužení celkového přežití (OS);
  • přípravku LYNPARZA (olaparib) v adjuvantní léčbě dospělých pacientů se zárodečnou mutací BRCA1/2 s časným HER2 negativním karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence dříve léčených neoadjuvantní nebo adjuvantní chemoterapií. Pro podskupinu nemocných s triple-negativním karcinomem prsu má přípravek potenciál významně prodloužit přežití bez invazivního nebo vzdáleného onemocnění (IDFS) a také OS;
  • přípravku VUMERITY (diroximel fumarát) k léčbě pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RR-RS) s rozšířením na pacienty s vysokou aktivitou choroby definovanou jako jeden dokumentovaný a léčený relaps v předchozím roce;
  • podobně přípravku TECFIDERA (dimetylfumarát), který byl zhodnocen jako terapeuticky zaměnitelný, a proto i pro něj bylo vydáno pozitivní hodnocení pro stanovení úhrady pro léčbu pacientů s RR-RS s rozšířením úhrady na pacienty s vysokou aktivitou choroby definovanou jako jeden dokumentovaný a léčený relaps v předchozím roce.

 Zdroj: Souhrny k hodnotícím zprávám duben 2023. Dostupné na: https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…