Přeskočit na obsah

Rozšíření schválených indikací a úhrady pro tofacitinib

Tofacitinib - léčivý přípravek Xeljanz - má již stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění v indikaci léčby revmatoidní artritidy. Na základě recentní hodnotící zprávy č. j. sukl282520/2023 z 24. 11. 2023 byly výše a podmínky úhrady pro Xeljanz 11 mg 28 tbl pro upraveny.

Přípravek byl zařazen do skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obsahem inhibitorů Janusovy kinázy (JAK) pro terapii revmatoidní artritidy (tedy léčivých přípravků s obsahem tofacitinibu, baricitinibu, filgotinibu a upadacitinibu) a výše úhrady a její podmínky byly upraveny.

Ústav dále rozšířil úhradu předmětného léčivého přípravku také o indikaci terapie psoriatické artritidy (PsA) a ankylozující spondylitidy (AS) u dospělých pacientů, a to jak v první linii biologické/cílené léčby, tak i v liniích dalších. V případě terapie PsA ve druhé a dalších liniích léčby byla úhrada omezena pouze na pacienty bez extenzivního kožního postižení (hodnota skóre PASI < 10). Výše a podmínky úhrady jsou shodné s platnými pro ostatní terapeuticky zaměnitelné přípravky.

Zdroj: https://www.sukl.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…