Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Články autora

Pegylovaný lipozomální doxorubicin

20. 4. 2009

Pegylovaný lipozomální doxorubicin je doxorubicin hydrochlorid enkapsulovaný v lipozomech stabilizovaných vrstvou polyethylenglykolu. Ve srovnání s…

Lipozomální doxorubicin

20. 4. 2009

Doxorubicin patří mezi nejúčinnější léčiva v terapii karcinomu prsu, ale jeho klinické použití je limitováno výskytem srdeční myopatie závislé na…

Sunitinib v léčbě karcinomu ledviny

20. 4. 2009

Maligní onemocnění ledvin tvoří asi 1–3 % ze všech maligních onemocnění a jejich incidence je v České republice nejvyšší v celosvětovém měřítku.…

Sorafenib

20. 4. 2009

Současné možnosti systémové léčby nemocných s metastazujícím, recidivujícím nebo neresekabilním konvenčním karcinomem ledviny spočívají v aplikaci…