Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc

Články autora

Přípravky enterální klinické výživy

4. 5. 2009

Široká nabídka komerčních přípravků pro enterální klinickou výživu dnes umožňuje provádět enterální nutriční podporu téměř u každého pacienta s…

Aprepitant

4. 5. 2009

Aprepitant, inhibitor působení substance P na NK1-receptory (neurokininové receptory 1), má silný antiemetický účinek u pacientů léčených emetogenní…

Palonosetronum

20. 4. 2009

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou 5-HT3-receptorů užívaným v současné době k prevenci nevolnosti a zvracení po protinádorové…