Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Články autora

Pramipexol

20. 4. 2009

Pramipexol je řazen mezi non-ergolinové agonisty dopaminu, jeho struktura není odvozena od struktury námelových alkaloidů. Selektivně působí na…

Ropinirol

20. 4. 2009

Ropinirol je non-ergolinový agonista dopaminu se specifickou vazebnou afinitou k dopaminovým receptorům rodiny D2 v centrální nervové soustavě,…

Entacaponum

20. 4. 2009

Entacapon je jedním z nových farmak používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména v pokročilém, komplikovaném stadiu. Jedná se o inhibitor…