Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc

Články autora

Sacituzumab govitekan

17. 7. 2022

Souhrn: Tesařová P. Sacituzumab govitekan. Remedia 2022; 32: 215–219. Sacituzumab govitekan je konjugátem protilátky a léku složeným z aktivního…

Zbytečně rozladěný orchestr

28. 8. 2020

Onkologie je úžasný klinický obor. V rozmezí jednoho profesního života se diametrálně proměnila. Tlumení symptomů a marnou snahu zastavit…

Cílená léčba karcinomu prsu

7. 5. 2016

Souhrn: Zavedení biologické cílené terapie do všech fází léčby karcinomu prsu znamenalo nejen zlepšení prognózy nemocných léčených kurativně, ale i…

Novinky ze San Antonia 2009

5. 5. 2010

Ve dnech 9.–13. prosince 2009 se konalo v San Antoniu tradiční sympozium o karcinomu prsu. Byla zde představena řada zajímavých klinických studií i…

Trombóza a karcinom prsu

17. 3. 2010

Hluboká žilní trombóza je velmi častou komplikací nádorových onemocnění. Incidence hluboké žilní trombózy je u různých typů nádorů různá; u karcinomu…