Přeskočit na obsah

Sacituzumab govitekan

Souhrn:
Tesařová P. Sacituzumab govitekan. Remedia 2022; 32: 215–219.
Sacituzumab govitekan je konjugátem protilátky a léku složeným z aktivního metabolitu irinotekanu SN‑38 navázaného na humanizovanou monoklonální protilátku zacílenou na trofoblastický buněčný povrchový antigen 2 (Trop‑2). Trop‑2 je vysoce exprimován na povrchu buněk triple negativního karcinomu prsu (TNBC), což z něj činí atraktivní cíl. Jak doložila studie ASCENT, sacituzumab govitekan prodlužuje přežití u pacientů s dříve léčeným metastatickým TNBC. Mezi časté nežádoucí účinky patří neutropenie, průjem a nauzea, jsou však zvládnutelné podpůrnou péčí.

Summary:
Tesarova P. Sacituzumab govitecan. Remedia 2022; 32: 215–219.
Sacituzumab govitecan is an antibody‑drug conjugate comprised of an active metabolite of irinotecan SN‑38 bound to a hu­ma­ni­zed monoclonal antibody targeting trophoblastic cell‑surface antigen 2 (Trop‑2). Trop‑2 is highly expressed on the surface of triple‑negative breast cancer (TNBC) cells, making it an attractive target. Sacituzumab govitecan has promising survival benefits in patients with previously treated metastatic TNBC based on data from the ASCENT trial. Common adverse effects were neutropenia, diarrhea, and nausea; however, these effects were manageable with supportive care.

Key words: sacituzumab govitecan, triple negative breast cancer, metastatic disease

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Asciminib

29. 12. 2022

Pro terapii pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) v chronické fázi, u nichž došlo k selhání již dvou linií léčby, je nově k dispozici…

Ponesimod

29. 12. 2022

Souhrn Kubala Havrdová E. Ponesimod. Remedia 2022; 32: 521–527. Roztroušená skleróza (RS) patří mezi onemocnění, v jejichž patogenezi se uplatňují…

Bimekizumab

1. 11. 2022

Psoriáza je zánětlivé neinfekční autoimunitní onemocnění, které postihuje především kůži, ale manifestuje se často také v oblasti nehtů, kloubů a…