Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc

Články autora

Daptomycin

28. 3. 2011

Daptomycin je antibiotikum z nové skupiny cyklických lipopeptidů. Má rychlý baktericidní účinek na některé grampozitivní koky, významná je jeho…

Tigecyklin

20. 4. 2009

Glycylcykliny jsou semisyntetické deriváty tetracyklinů se širokým spektrem účinku. Prvním zástupcem, který se dostal do klinického používání, je…

Tigecyklin

20. 4. 2009

Nozokomiální nákazy způsobené rezistentními mikroorganismy zvyšují náklady na léčbu i počet úmrtí pacientů a jsou závažným problémem všech…

Spiramycinum

20. 4. 2009

Spiramycin, makrolidové antibiotikum s 16členným laktonovým kruhem a třemi cukry, stimuluje dislokaci peptidyl-tRNA z ribozomů během elongační reakce…

Phenoxymethylpenicillinum (penicilin V)

20. 4. 2009

Penicilin V je přirozený základní acidostabilní penicilin k perorálnímu podávání. Inhibuje syntézu buněčné stěny bakterií vazbou na specifické…