Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Články autora

Sekundární osteoporóza a její terapie

3. 3. 2017

Souhrn: Článek podává přehled o příčinách a možnostech léčby sekundární osteoporózy. Hodnocení kostní denzity u pacientů se sekundární osteoporózou…

Osteoporóza u mužů

29. 3. 2011

Osteoporóza u mužů se stává závažným zdravotním problémem. Muže postihuje každá třetí zlomenina proximálního femuru a každý pátý muž starší 50 let…

Calcitoninum (kalcitonin)

20. 4. 2009

Kalcitonin je antiresorpční lék určený k terapii osteoporózy. Kalcitonin je schopen blokovat jak bazální, tak stimulovanou osteoresorpci, snižuje…

Ibandronat

20. 4. 2009

Farmakologické vlastnosti ibandronatu umožnily klinický vývoj výhodné tablety pro užívání jednou měsíčně. Perorální ibandronat 150 mg jednou za měsíc…