Přeskočit na obsah

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Články autora

Nintedanib

18. 3. 2016

Souhrn: Nintedanib je inhibitor tyrosinkinázových receptorů pro růstový faktor pro fibroblasty, vaskulární a endoteliální růstový faktor a od…