Přeskočit na obsah

Webové stránky vakciny.net

Dnes je tomu více než 16 let, kdy jsem vytvořil první české webové stránky věnující se problematice očkování a vakcín. Tenkrát byly umístěny pod doménou vakciny.tnet.cz a poprvé se veřejně objevily v prosinci 1999. V té době se jednalo spíše o pokus a neměl jsem žádnou cílenou představu, jak web rozšiřovat. S postupem času se internet stával lidovějším zdrojem informací, což přinášelo i zpětnou vazbu čtenářů, kteří posílali své dotazy k očkování. V polovině roku 2001 vznikla podoba serveru vakciny.net, kterou čtenáři znají dodnes. Začal jsem každý týden přidávat aktuální informace v podobě článku. Tím se kontinuálně zvyšoval počet čtenářů, kteří se na web pravidelně vraceli. Snahou bylo vytvořit ucelený web zaměřený nejen na samotné očkování, ale i na témata související s očkováním. Tím se web rozšířil také o sekce cestovní medicíny a zdravotních pojišťoven, které ve svých programech prevence nabízely úhradu některých vakcín. V roce 2007 byl web vybaven RSS kanálem pro čtenáře, kteří chtějí být informováni o nově přidaných aktualitách. V letech 2007–2008 byla sestavena databáze Očkování do ciziny, ve které uživatel najde veškeré informace nejen o očkování vhodném před cestou do příslušné destinace, ale také o případné antimalarické profylaxi nebo o dalších infekčních rizicích, se kterými se zde může setkat. Databáze je vylepšena unikátními mapkami výskytu malárie a žluté zimnice v rizikových zemích.

Výsadou webu vakciny.net je jeho existence bez potřeby reklamy. Cílem tohoto serveru je informovat maximálně objektivně o vakcínách a očkování v souladu s dosavadními poznatky, a to nejen širokou, ale také odbornou veřejnost. Protože neznalost a nevědomost nás činí zranitelnými a váhavými, rozhodl jsem se přispět k edukaci těch, kteří se v danou chvíli chtějí o očkování a vakcínách dozvědět více, a pokusit se jim ozřejmit vše, co v tomto oboru víme či nevíme. Věřím, že tento přístup návštěvníkům webu pomáhá, aby si našli odpovědi na své otázky a kvalifikovaněji se rozhodli,  jak, kdy a které očkování volit pro svou potřebu či pro potřebu svých dětí.

Co lze najít na webu vakciny.net

Od roku 2001 má web vakciny.net dvě základní struktury. Jedna je jakoby knižní, v ní jsou řazeny kapitoly pojednávající o očkování jednotlivě (pravidelné, doporučené nebo cestovatelské očkování), o jeho obecných principech nebo o zákonných normách vztahujících se k očkování. Tato část webu je aktualizována podle potřeby, a to vždy s ohledem na nové zásadní informace, které příslušné očkování mění, doplňují či upravují.

Stránky pojednávající o každém očkování jsou systematicky uspořádány do několika odstavců, které popisují: charakteristiky, seznam konkrétních očkovacích látek (včetně příbalové informace a souhrnu údajů o přípravku), indikace a dávkování, legislativu upravující příslušné očkování, účinnost i nežádoucí účinky, omezení v podobě kontraindikací a upozornění nebo očkování v těhotenství. Informace nejsou pouhým opisem doporučení výrobce, ale snaží se postihnout celý rozsah poznatků tak, aby tato doporučení doplnila.

Charakteristika očkování je dále shrnuta v sekci Principy očkování, kde návštěvníci najdou nejen informace k očkování zdravotně stigmatizovaných nebo obézních osob či nedonošených dětí, ale také souhrnné informace o složení vakcín, o jejich mechanismu působení, o kontraindikacích nebo nežádoucích účincích po očkování. To vše završuje Průvodce očkování, kde lze najít všechna očkování vhodná v daném věku, včetně toho, od jakého roku se příslušné očkování provádí v České republice plošně.

Druhou strukturu webu tvoří formát časopisu, ve kterém se v pravidelných intervalech přidávají aktuality, zajímavosti nebo novinky. Tuto část reprezentují sekce Aktuality, Odborné publikace, Aktuality cestovní medicíny a Poradna. Původně byly Aktuality cestovní medicíny přidávány stejně jako články do Aktualit jednou týdně, ale to se od roku 2013 změnilo. Na podzim tohoto roku byla vytvořena unikátní databáze infekčních rizik ve světě (IRS) nezávisle na webu vakciny.net a od té doby se pouze jednou měsíčně představuje šest posledních informací vztažených k propuknutí či k výskytu infekce ve světě uveřejněných v databázi IRS.

Prvních pět let existence webu jsem odpovědi na dotazy shromažďoval a zveřejňoval v rubrice Poradna. Protože se však i tento obor stále vyvíjí, stejně jako se mění dostupnost vakcín, ukázalo se, že shromážděné odpovědi zastarávají a přestávají být pro čtenáře funkční. Proto byl systém zveřejňování odpovědí pozměněn a v posledních letech se na počátku každého měsíce uveřejňují jen odpovědi na nejčastější nebo nejzajímavější dotazy čtenářů, které došly v uplynulém měsíci.

Samostatnou kapitolou se stala cestovní medicína, neboť cestování s sebou přináší potřebu chránit se vůči těm infekcím, které doma neznáme, ale během pobytu v zahraničí nás mohou ohrozit. Proto vznikla v roce 2004 rubrika cestovní medicíny zaměřená zejména na prevenci infekčních chorob. Bohužel specifické cestovatelské očkování je dosud limitované, proto se informace rozšířily také na varování před některými zákeřnými infekcemi, kterým lze čelit vhodným chováním, oblečením nebo jinými prostředky, jako jsou repelenty. To vše je shrnuto v databázi Očkování do ciziny podle cílové země, Exotické infekce a v seznamu Střediska očkování. Na počátku jsem měl představu vytvořit databázi všech center očkování (zpravidla zaměřených na cestování), nicméně čas ukázal, že jejich kvalita je velmi variabilní. Proto se rozhodujícím výběrem pro zařazení do seznamu Střediska očkování stalo používání databáze IRS, která je každodenně doplňována o nové informace a poskytuje tak více než 5 500 záznamů z let 2002–2016. Právě centra, která s touto databází pracují, mají možnost klientovi podat ucelenější informace než ostatní centra a mimoto si sama centra hlídají aktuálnost svého uveřejněného kontaktu.

Další vývoj webových stránek

Jak jsem již uvedl, server vakciny.net patří mezi jeden z nejstarších českých webů s touto tematikou. Od dob jeho vzniku přibylo mnoho dalších více či méně podařených webů a dnes má tak uživatel internetu možnost větší konfrontace získaných informací, což je určitě ku prospěchu věci. I přes rostoucí konkurenci počet návštěvníků webu vakciny.net neklesá a dosahuje měsíčně v průměru asi 40 000 unikátních hostů. Jeho slabinou ale zůstává dnes již zastaralá technologie publikování a v době psaní tohoto článku se připravuje nová webová aplikace, která umožní docílit vzhled odpovídající dnešní době mobilních zařízení. S ním se bude moci čtenář seznámit na podzim letošního roku. Věřím, že toto přispěje k pohodlnějšímu vyhledávání informací. Kromě toho i já sám se těším na mnohem snadnější aktualizaci celého webu, včetně jeho správy (vždyť celý web obsahuje více než 3 000 stránek), která mi umožní rychleji a častěji informace doplňovat, upřesňovat či opravovat.

Sdílejte článek

Doporučené