Přeskočit na obsah

Doufejme v éru po covidu nejen v alergologii a imunologii

MUDr. Irena Krčmová, CSc.Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto čísle časopisu Remedia si připomeneme nedávný XXXIX. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, který se konal v podzimní Praze ve dnech 5.-8. října 2022. Nové prostory multifunkčního centra O2 universum vytvořily důstojné zázemí pro tuto odbornou akci. Motto sjezdu „Alergologie a imunologie – éra po covidu‑19“ bylo velmi symbolické, neboť v roce 2020 proběhl tento kongres v hybridní formě s omezenou možností přátelských a profesních setkání.

Z této konference bylo pro čtenáře vybráno téma preastmatického stavu – alergické rýmy – jak z hlediska moderní farmakoterapie, tak z pohledu imunomodulace pomocí alergenové imunoterapie. Alergická rýma a alergický zánět spojivek (konjunktivitida) zaznamenávají v posledních čtyřech dekádách výrazný nárůst prevalence, v současnosti postihují 15-30 % populace (dle ročního období a lokality).

Pro pacienta není jednoduchá adherence k vícečetné léčbě při aplikaci antihistaminik, intranazálních kortikosteroidů a oftalmologik, složitější situace je pro alergického astmatika s pravidelnou inhalační léčbou. Nová nazální fixní kombinace lokálního antihistaminika olopatadinu s účinným kortikosteroidem mometason furoátem přináší výhodu jednoduché aplikace s rychlou úlevou od příznaků a s možností protizánětlivé léčby, s níž mají alergici nižší compliance z důvodu postupného nástupu účinku. Cílovou léčebnou skupinou jsou alergici se středně těžkými nosními/očními příznaky. Te­ra­peu­tic­ká modalita je hodnocena jako bezpečná, mimo Českou republiku má indikaci již pro děti od šesti let, u nás má zatím úhradu od věku 12 let.

Kromě symptomatické a kortikosteroidní terapie nazálního zánětu je pro specialistu v oboru alergologie/klinické imunologie zásadní systémová modulace alergického terénu. Imunomodulace alergického onemocnění včetně alergického bronchiálního astmatu pomocí alergenové imunoterapie vede ke zmírnění závažnosti onemocnění, ke snížení užívání farmakoterapie, má efekt v omezení následných senzibilizací a dlouhodobý preventivní účinek. Podstata alergenové imunoterapie zahrnuje velmi časnou imunomodulaci odpovědí T a B lymfocytů, změnu v tvorbě příbuzných izotypů protilátek, jakož i inhibici migrace eozinofilů, bazofilů a žírných buněk do tkání a uvolňování jejich mediátorů. Imunologické změny postupně navozují toleranci vůči spouštěcímu alergenu.

V indikaci alergické rinokonjunktivitidy se v současné době alergenová imunoterapie aplikuje subkutánně nebo sublinguálně a je vhodná jak pro děti ve věku od pěti let, tak pro dospívající a dospělé s vazbou na pylové skupiny, roztoče domácího prachu, popřípadě na živočišné alergeny. Jako moderní přístup se jeví tabletová sublinguální imunoterapie. V ČR se postupně rozšiřuje pylová sezona a stoupá význam senzibilizace alergiků na pyly jarních stromů na úroveň dříve dominantní senzibilizace na pyly travin, proto je odborně diskutována možnost duální imunoterapie s použitím alergenových sublinguálních vakcín těchto klinicky rovnocenných skupin alergenů.

Milé čtenářky a milí čtenáři, kolegyně a kolegové, přeji vám klidný vánoční čas a společně doufejme, že motto konference „…éra po covidu‑19“ již bude v roce 2023 alespoň částečně naplněno.

Sdílejte článek

Doporučené