Přeskočit na obsah

Hepatotoxicita nesteroidních antirevmatik

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem nesteroidních antirevmatik (NSA) je gastrotoxicita s následnými komplikacemi (krvácení, perforace, ulcerace). Hepatotoxicita je typickým nežádoucím účinkem spíše pro paracetamol, především při předávkování. V březnu 2002 finské regulační úřady na základě údaju ze systému hlášení nežádoucích účinku pozastavily používání nimesulidu, zástupce preferenčních inhibitoru cyklooxygenázy-2 (COX-2) [1,2]. V květnu 2002 se stejným opatřením následovalo Španělsko. Nestalo se tak v zemích, kde je spotřeba nimesulidu nejvyšší, v Itálii a Portugalsku, ani v žádné jiné zemi Evropy. Od té doby se objevilo několik prací, které ukazují, jak vysoké toto riziko ve skutečnosti je. V srpnu 2003 se také vyjádřila EMEA a označila poměr přínos/riziko (benefit/risk) nimesulidu za výhodný a ponechala platnou registraci [5].

V retrospektivní studii s více než 625 000 účastníky bylo riziko akutního jaterního poškození stanoveno na 3,7/100 000 uživatelu NSA a 1,1/100 000 receptu. U pacientu s revmatoidní artritidou bylo toto riziko asi 10krát vyšší [3].

Kohortová studie v Itálii

S cílem stanovit riziko akutní hepatotoxicity nimesulidu a ostatních NSA byla v Itálii (představuje asi 50 % celosvětové spotřeby nimesulidu) uskutečněna retrospektivní kohortová studie čítající 400 000 uživatelu NSA (přibližně 2 miliony receptu), kteří užili NSA v letech 1997–2001 [4].

Do závěrečné analýzy se dostalo celkem 42 případu hepatotoxicity (29,8 případu na 100 000 pacientoroku), osoby starší než 75 let měly 5,7krát vyšší riziko oproti osobám mladším 45 let. Riziko hepatotoxicity nimesulidu nebylo vyšší ve srovnání s ostatními NSA (odds ratio 1,9; 0,6–5,6) – tab. 1. Celkové riziko hepatotoxicity NSA bylo nízké s incidencí 1,7/100 000 receptu, hlavním rizikovým faktorem byl věk.

Závěr

Je třeba si především uvědomit, že hepatotoxicita není největším problémem nesteroidních antirevmatik. Riziko závažných gastroduodenálních komplikací (krvácení nebo perforace) je asi 10krát vyšší, když incidence hospitalizací pro tyto komplikace je odhadována na 400 případu na 100 000 pacientoroku.

Seznam použité literatury

  • [1] Merlani G, Fox M, Oehen HP, et al. Fatal hepatoxicity secondary to nimesulide. Eur J Clin Pharmacol 2001;57:321–6.
  • [2] Van Steenbergen W, Peeters P, De Bondt J, et al. Nimesulide-induced acute hepatitis: evidence from six cases. J Hepatol 1998;29:135–41.
  • [3] Garcia Rodriguez LA, Williams R, Derby LE, Dean AD, Jick H. Acute liver injury associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the role of risk factors. Arch Intern Med 1994;154:311–6.
  • [4] Traversa G, Bianchi C, Da Cas R, Abraha I, Menniti-Ippolito F, Venegoni M. Cohort study of hepatotoxicity associated with nimesulide and other non-steroidal anti-inflammatory drugs. Br Med J 2003;327:18–22.
  • [5] CPMP 22–24 July Plenary Meeting, 1 August 2003; EMEA/CPMP/3754/03.

Sdílejte článek

Doporučené