Přeskočit na obsah

MUDr. Tomáš Doležal

Články autora

Barnidipin

20. 4. 2009

Blokátory kalciového kanálu patří mezi nejčastěji používanou skupinu kardiovaskulárních léčiv. V polovině 90. let metaanalýzy Psatyho a Furberga…

Nová léčiva v roce 2001 – 1. část

20. 4. 2009

V dalším pokračování již zavedeného seriálu přinášíme informace o nových léčivech (nových chemických entitách – NCE), nových kombinacích a nových…

Celiprololum

20. 4. 2009

Celiprolol patří mezi kardioselektivní b-blokátory, současně má však i a2-antagonizující a částečně b2-agonizující účinky. Působí periferní…

Nová léčiva v roce 2001 – 2. část

20. 4. 2009

V pokračování již zavedeného seriálu přinášíme informace o nových léčivech (nových chemických entitách – NCE), nových kombinacích a nových indikacích…

Levetiracetamum

20. 4. 2009

Levetiracetam je registrován k terapii dospělých pacientů s parciálními epileptickými záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní. Přestože…

Bisoprolol v terapii srdečního selhání

20. 4. 2009

Srdeční selhání je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění se vzrůstající prevalencí. Epidemiologické studie ukazují, že jím trpí asi 1 …

Lamotriginum

20. 4. 2009

Lamotrigin je antiepileptikum, jehož mechanismus účinku není zcela objasněn. Pravděpodobně inhibuje uvolňování glutamátu (hlavní excitační…

Rosiglitazonum

20. 4. 2009

Rosiglitazon je perorální antidiabetikum ze skupiny thiazolidindionů. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu snižuje hladinu glukózy v plazmě,…

Telmisartanum

20. 4. 2009

Telmisartan je nepeptidový antagonista receptorů pro angiotenzin II, vysoce selektivní pro AT1-receptory. Po perorálním podání je absorbován s…

Trazodon

20. 4. 2009

Depresivní poruchou trpí kolem 5 % populace a v roce 2020 se bude jednat o druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti. Patofyziologie deprese…