Přeskočit na obsah

Inhibice žaludeční sekrece – pohled farmakologa

Souhrn:
Bultas J. Inhibice žaludeční sekrece – pohled farmakologa. Remedia 2022; 32: 304–311.
Inhibice žaludeční sekrece, konkrétně kyseliny solné, patří k nejrozšířenějším léčebným postupům. Léčena je dlouhodobě více než desetina dospělé populace. Vedle inhibitorů protonové pumpy (vodíko/draselné ATPázy) je zřetelná renesance starší skupiny léků – blokátorů histaminových receptorů H2 – a nově přichází skupina draslík‑kompetitivních inhibitorů acidity. Přehledný článek srovnává jednotlivé skupiny léků z pohledu mechanismu účinku, farmakokinetiky, farmakodynamiky, účinnosti a bezpečnosti.

Summary:
Bultas J. Inhibition of gastric secretion – a pharmacologist’s perspective. Remedia 2022; 32: 304–311.
Inhibition of gastric secretion, specifically hydrochloric acid, is one of the most widespread treatments. More than a tenth of the adult population is treated long‑term. In addition to proton pump (H/K ATPase) inhibitors, there is a distinct renaissance of the older group – histamine H2 receptor blockers – and a newly developed group of potassium‑competitive acid blockers. The overview article compares individual groups from the point of view of the mechanism of action, pharmacokinetics, pharmacodynamics, efficacy and safety.

Key words: proton pump inhibitors, histamine H2 receptor blockers, potassium‑competitive acid blockers.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené