Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc

Články autora

COMPASS – pantoprazolová větev studie

10. 5. 2019

Souhrn: Bultas J. COMPASS – pantoprazolová větev studie. Remedia 2019; 29: 151–152. Studie COMPASS porovnávala v první větvi účinnost rivaroxabanu,…

Studie EUCLID

30. 4. 2017

Souhrn: Porovnání účinnosti tikagreloru proti klopidogrelu u nemocných se symptomatickou ischemickou chorobou dolních končetin ukázalo, že…

Alirocumab

11. 11. 2016

Souhrn: Inhibitory PCSK9 (proproteinové konvertázy subtilisin/kexinového typu 9) jsou slibnou léčebnou strategií, díky níž dochází ke snížení…