Přeskočit na obsah

Inhibitory SGLT (1. část) – selektivita působení a farmakodynamické účinky

Souhrn:
Suchopár J. Inhibitory SGLT (1. část) – selektivita působení a farmakodynamické účinky. Remedia 2022; 32: 81–83.
Glifloziny patří mezi velmi perspektivní antidiabetika a kardiovaskulární léky. Jejich mechanismus účinku spočívá v inhibici transportního systému, který zajišťuje kotransport sodíku a glukózy (SGLT) a je exprimován v tenkém střevě (SGLT1), proximálním tubulu (SGLT2), ale i v jiných tkáních. Selektivita účinku vůči SGLT1 a SGLT2 je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím farmakodynamické účinky gliflozinů. Článek je prvním v řadě textů, které dále popíší metabolismus a transport gliflozinů, míru a cesty jejich glukuronizace a lékové interakce.

Summary:
Suchopar J. SGLT inhibitors (part 1): a selectivity of action and pharmacodynamic effects. Remedia 2022; 32: 81–83.
Gliflozins are among the most promising antidiabetics and cardiovascular drugs. Their mechanism of action is the inhibition of sodium‑glucose co‑transporter (SGLT), which is expressed in the small intestine (SGLT1), the proximal tubule (SGLT2), and other tissues. The selectivity of action against SGLT1 and SGLT2 is the most important factor influencing the pharmacodynamic effects of gliflozins. The article is the first in a series of articles that further describe the metabolism and transport of gliflozins, the extent and pathways of their glucuronidation, and the drug interactions of gliflozins.

Key words: sodium‑glucose co‑transporter, SGLT1 – SGLT2 , gliflozins, dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin, sotagliflozin, pharmacodynamic properties.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené