Přeskočit na obsah

Články s tagem Farmako-genetika

Warfarin – starý známý?

9. 9. 2018

Souhrn: Pavlík T. Warfarin – starý známý? Remedia 2018; 28: 412–417. Warfarin v příštím roce oslaví své 65. výročí. Ačkoliv byla v posledních…

Farmakogenomika hypolipidemik

9. 7. 2012

Dyslipidemie je jedním ze zásadních a současně modifikovatelných rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Hypolipidemika, zejména statiny…

Duální agonisté receptorů PPAR

20. 4. 2009

Na patogenezi metabolického syndromu i diabetu, komplexních onemocnění s celosvětově stoupající prevalencí, se podílejí složky dědičné predispozice a…

Farmakogenetika aneb správný lék

20. 4. 2009

Polymorfismus je definován jako odchylka v sekvenci DNA, která je přítomna nejméně v 1 % populace, často však bývá rozšířena u mnohem větší části…