Přeskočit na obsah

Články s tagem Geriatrie

Entacaponum

20. 4. 2009

Entacapon je jedním z nových farmak používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména v pokročilém, komplikovaném stadiu. Jedná se o inhibitor…

Rivastigminum

20. 4. 2009

Rivastigmin je centrální inhibitor cholinesteráz (acetyl- i butyrylcholinesterázy). Vlastním mechanismem účinku je tzv. pseudoireverzibilní inhibice…

Pramipexol

20. 4. 2009

Parkinsonova nemoc (PN) je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu…

Léčba hypertenzní choroby a demence

20. 4. 2009

Hypertenze muže vést k mírným kognitivním deficitum. Muže se to projevit obtížnějším zapamatováním si některých věcí. Tyto poruchy jsou provázeny…

Účinek antipsychotik na kognici

20. 4. 2009

V současné době jsou nejrozšířenějším terapeutickým přístupem u kognitivního deficitu u schizofrenní poruchy atypická antipsychotika. Atypická…