Přeskočit na obsah

Články s tagem Gynekologie a porodnictví

Palbociklib

1. 9. 2017

Souhrn: Palbociklib (Ibrance) je vysoce selektivní inhibitor cyklin dependentní kinázy (cyclin‑dependent kinase, Cdk) 4/6. V klinických studiích …

Léčba akuminátních kondylomat

23. 7. 2017

Souhrn: Infekce lidskými papilomaviry jsou nejčastějšími sexuálně přenosnými infekcemi virového původu. Pokud jsou léze klinicky viditelné, jedná se…

Štítná žláza a infertilita

5. 3. 2017

Souhrn: Tyreoidální hormony zásadně ovlivňují růst a diferenciaci tkání plodu. Mateřský tyroxin je nezbytný pro vývoj plodu i pro bezproblémový…

Nová nonavalentní vakcína proti HPV

14. 7. 2016

Souhrn: Lidský papilomavirus (human papillomavirus, HPV) může být příčinou vzniku karcinomu děložního hrdla, vaginy, vulvy, penisu, anu a orofaryngu…

Cílená léčba karcinomu prsu

7. 5. 2016

Souhrn: Zavedení biologické cílené terapie do všech fází léčby karcinomu prsu znamenalo nejen zlepšení prognózy nemocných léčených kurativně, ale i…

Novinky ve vakcinaci proti HPV

19. 3. 2015

Souhrn: Infekce HPV (human papilloma virus, lidský papilomavirus, Papillomavirus z čeledi Papovaviridae) je pravděpodobně nejčastějším sexuálně…

Postkoitální antikoncepce v roce 2014

4. 5. 2014

Článek předkládá literární přehled zaměřený na efektivitu a bezpečnost použití aktuálně dostupných metod postkoitální antikoncepce. Přehledně je…