Přeskočit na obsah

Články s tagem Klinické studie

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená, prospektivní studie provedená u 1 255 pacientů léčených pravidelnou hemodialýzu; byli randomizováni…

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Srovnání okamžitého a odloženého pravidelného podávání antiepileptik u časné epilepsie a ojedinělých záchvatů Autoři provedli multicentrickou…