Přeskočit na obsah

Články s tagem Klinické studie

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Srovnání okamžitého a odloženého pravidelného podávání antiepileptik u časné epilepsie a ojedinělých záchvatů Autoři provedli multicentrickou…

Studie BRONCUS

20. 4. 2009

Oxidativní stres je důležitým faktorem v patogenezi chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem studie bylo zhodnotit vliv antioxidační látky N…

Studie SUND

20. 4. 2009

Studie SUND zjišťovala rozdíly v terapeutické účinnosti dosažení kontroly astmatu mezi režimy s flexibilním dávkováním kombinace budesonid/formoterol…

Studie CONCEPT

20. 4. 2009

Cílem studie bylo porovnat flexibilní přístup v léčbě astmatu založený na úpravě dávky v závislosti na tíži příznaků a fixního dávkování. Studie se…