Přeskočit na obsah

Články s tagem Mikrobiologie a infekční choroby

Farmakoterapie COVID‑19

19. 2. 2021

Pracovní skupina České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) ČLS JEP ve složení výše uvedených autorek vypracovala v reakci na aktuální…

Transportní systémy pro mRNA vakcíny

19. 2. 2021

Souhrn: Franc A, Bíba V. Transportní systémy pro mRNA vakcíny. Remedia 2021; 31: 74–81. Tato přehledová práce z pohledu biofarmacie pojednává o…

COVID‑19 z pohledu vakcinologa

18. 2. 2021

Kolem infekce SARS‑CoV‑2, jejího přenosu, průběhu onemocnění, imunitních procesů a vakcinace panuje stále řada nejasností. V této souvislosti…

Roztroušená skleróza a COVID‑19

18. 2. 2021

V úvodu tradiční odborné akce RS Akademie, která se vlivem pandemie přesunula z jarního období do podzimních měsíců roku 2020, a to do virtuálního…