Přeskočit na obsah

Články s tagem Respirační onemocnění

Tiotropium

20. 4. 2009

Tiotropium bromid je inhalační anticholinergikum, selektivní, kompetitivní, reverzibilní antagonista cholinergních receptorů M1 a M3 s 24hodinovým…

Gefitinib

20. 4. 2009

Inhibitory tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor jsou preparáty s odlišným mechanismem inhibice růstu zhoubných nádorů, než jakým…