Přeskočit na obsah

Články s tagem Transplantologie

Imunosupresivní terapie v transplantologii

28. 10. 2018

Souhrn: Úspěch transplantací orgánů závisí do značné míry na podávaném imunosupresivním režimu. Všem nemocným je dnes doporučeno podávat indukční…

Aplastická anémie – možnosti léčby

15. 3. 2012

Aplastická anémie je velmi významné hematologické onemocnění s především autoimunitní patogenezí. S ohledem na tíži útlumu krvetvorby, věk pacienta a…

Současné možnosti léčby sirolimem

18. 5. 2009

Sirolimus je antibiotické imunosupresivum, které patří do skupiny inhibitorů proteinkinázy mTOR (mammalian target of rapamycin). Své místo má zejména…

Antibiotická imunosupresiva

20. 4. 2009

V našem článku se věnujeme relativně nové skupině léčiv, která pocházejí z přirozených mikrobiálních produktů a vykazují schopnost potlačovat…

Kombinační léčba po transplantaci srdce

20. 4. 2009

Srdeční transplantace je v posledních letech metodou volby léčby pacientů s těžkým srdečním selháním. Kombinační léčba po transplantaci srdce spočívá…

Tacrolimusum

20. 4. 2009

Tacrolimus je makrolidový produkt Streptomyces tsukubaensis s výrazným supresivním působením na celulární a humorální imunitu. Základním mechanismem…

Ciclosporinum

20. 4. 2009

Ciclosporin je cyklický lipofilní undekapeptid s výrazným imunosupresivním účinkem, který spočívá zejména v blokádě transkripce interleukinu 2 a…