Přeskočit na obsah

Nejlepší praxe v boji proti antimikrobiální rezistenci

Mezinárodní koalice regulačních orgánů pro léčivé přípravky (ICMRA) zdůraznila v recentně publikované zprávě úspěšnost regulačních i neregulačních intervencí používaných v různých zemích pro upozornění na sílící zdravotní hrozbu antimikrobiální rezistence.

Antimikrobiální rezistence ohrožuje účinnou léčbu infekcí, neboť se stále rozšiřuje řada bakterií a jiných mikroorganismů rezistentních ke stávajícím terapeutickým možnostem.

Řešení antimikrobiální rezistence je jednou ze strategických priorit ICMRA. Uvedenou hrozbu považuje instituce za komplexní problém a zdůrazňuje potřebu lepší koordinace napříč všemi oblastmi včetně veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí prostřednictvím výzvy „One Health“.

Zpráva představila případové studie tzv. nejlepší praxe z různých zemí cílené na antimikrobiální rezistenci, které zahrnuly například následující témata:

  • regulační flexibilita, která napomáhá přístupu nových terapií na trh
  • zkušenosti se zrychleným implementačním procesem v období pandemie nemoci covid-19
  • pilotní studie zaměřené na nové antimikrobiální přípravky
  • zpětná vazba ve vztahu k preskripci antibiotik
  • terapeutická doporučení pro běžné infekce v ambulantní péči
  • vývoj nových metod pro monitoring antimikrobiální rezistence v životním prostředí

Případové studie slouží rovněž jako nástroje pro následné odborné diskuse, spolupráci a podporu dalších kroků, které budou směřovat k řešení problému antimikrobiální rezistence.

Zpráva a další informace jsou dostupné na webových stránkách ICMRA.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/news/best-practices-fight-antimicrobial-resistance

Sdílejte článek

Doporučené