Přeskočit na obsah

Nejlepší praxe v boji proti antimikrobiální rezistenci

Mezinárodní koalice regulačních orgánů pro léčivé přípravky (ICMRA) zdůraznila v recentně publikované zprávě úspěšnost regulačních i neregulačních intervencí používaných v různých zemích pro upozornění na sílící zdravotní hrozbu antimikrobiální rezistence.

Antimikrobiální rezistence ohrožuje účinnou léčbu infekcí, neboť se stále rozšiřuje řada bakterií a jiných mikroorganismů rezistentních ke stávajícím terapeutickým možnostem.

Řešení antimikrobiální rezistence je jednou ze strategických priorit ICMRA. Uvedenou hrozbu považuje instituce za komplexní problém a zdůrazňuje potřebu lepší koordinace napříč všemi oblastmi včetně veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí prostřednictvím výzvy „One Health“.

Zpráva představila případové studie tzv. nejlepší praxe z různých zemí cílené na antimikrobiální rezistenci, které zahrnuly například následující témata:

  • regulační flexibilita, která napomáhá přístupu nových terapií na trh
  • zkušenosti se zrychleným implementačním procesem v období pandemie nemoci covid-19
  • pilotní studie zaměřené na nové antimikrobiální přípravky
  • zpětná vazba ve vztahu k preskripci antibiotik
  • terapeutická doporučení pro běžné infekce v ambulantní péči
  • vývoj nových metod pro monitoring antimikrobiální rezistence v životním prostředí

Případové studie slouží rovněž jako nástroje pro následné odborné diskuse, spolupráci a podporu dalších kroků, které budou směřovat k řešení problému antimikrobiální rezistence.

Zpráva a další informace jsou dostupné na webových stránkách ICMRA.

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/news/best-practices-fight-antimicrobial-resistance

Sdílejte článek

Doporučené

Nedostatek antibiotik na počátku roku 2023

9. 1. 2023

Začátek letošního roku není pro lékaře, lékárníky, a především pacienty nijak jednoduchý. Chybějí antibiotika. Všechna. Podle slov náměstka ministra…

Léky pro Evropu

9. 1. 2023

České předsednictví EU nedávno skončilo. Všemi zainteresovanými či informovanými je hodnoceno jako extrémně úspěšné, alespoň co se týče zdravotní…