Přeskočit na obsah

Pozitivní výsledky studie fáze II s kombinovanou terapií Parkinsonovy choroby

Léčba kombinací klenbuterol/nadolol prokázala významné zlepšení epizodické paměti, pozornosti a zmírnění depresivní emoční zaujatosti u pacientů trpících Parkinsonovou nemocí. V průběhu klinického testování fáze II nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky související s léčbou.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená zkřížená studie fáze II hodnotící efekt kombinace beta2-agonisty klenbuterolu a betablokátoru nadololu prokázala zlepšení kognice a nálady u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Kombinace byla testována u 25 pacientů s uvedeným onemocněním a kognitivním deficitem a rovněž u 13 osob s mírnou kognitivní poruchou bez diagnózy Parkinsonovy nemoci. Nemocní dostávali jednou denně kombinaci klenbuterol 80 μg/nadolol 1 mg, nebo placebo po dobu 14 dnů s alespoň 14denní vymývací periodou mezi podáváním. Výsledky ukázaly významné zlepšení epizodické paměti, pozornosti a zmírnění depresivní emoční zaujatosti u pacientů léčených kombinovanou terapií a také rychlý nástup účinku již v průběhu 24 hodin po podání, který přetrvával i po 14 dnech léčby. Do studie fáze II budou dále zařazeni pacienti s diagnózou Parkinsonovy nemoci, kteří mají významné nemotorické příznaky a podstoupí podobný kombinovaný dávkovací plán po dobu 12 týdnů.

 Studie prokázala zlepšení v oblasti kognice a nálady u pacientů s neurodegenerativním onemocněním prostřednictvím bezpečného obnovení stimulu do mozku, který se ztrácí už v rané fázi patologického procesu. Slibné jsou rovněž výsledky ze studie fáze I s kombinační terapií u 79 zdravých jedinců a pacientů s mírnou kognitivní poruchou. Účastníci sledování byli rozděleni do skupin s jednou vzestupnou a vícenásobnou vzestupnou dávkou léčby. Terapie byla bezpečná a dobře tolerovaná a zvýšila průtok krve mozkem v oblastech řídících paměť, bdělost a vzrušení. Studie také ukázala pozitivní změny výkonu v kognitivních úlohách spojených s pamětí. Na základě daných výsledků byla zahájena průzkumná randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená zkřížená studie fáze IIa s kombinací klenbuterol/nadolol u 60 pacientů s mírnou kognitivní poruchou nebo s mírnou demencí způsobenou Parkinsonovou nemocí nebo Alzheimerovou chorobou. Testování probíhá ve 20 centrech v USA a na Novém Zélandu a výstupy se očekávají ke konci roku 2023. 

Zdroj: https://www.healio.com/news/neurology/20230403/positive-phase-2-results-reported-for-novel-combination-therapy-for-parkinsons-disease

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…

Umělá inteligence ve farmakologii

12. 3. 2024

Umělá inteligence (AI) je platformou s řadou počítačových programů, které podle zadání hledají řešení s použitím všech dostupných dat, jež mají k…